Gå direkt till textinnehållet

Sparare rasar mot Northland

Hela 10 000 svenska privatpersoner missar erbjudande om billigare aktier krisbolaget Northland Resources. Men tyvärr släpper bolaget in sparare. Inte ens bakvägen. Vill du delta i en protest mot bolagets agerande, så skriv.

Svenska privatpersoner tillhör de klart största ägarna i Kanadabolaget Northland Resources. Över 15% av ägandet står privatpersoner för. Men när emissionsvillkoren nu är kända är det tydligt att bolaget vänder privatpersoner ryggen. De vill endast erbjuda de nya aktier till de som har minst 1 miljon kronor att investera. Men medianägaren har i dag bara ett värde på 5 000 kronor i bolaget, och missar affären.

Bolagets sparovänliga beteende har redan väckt ett rekord i nätkritik. Tusentals protester finns redan på olika nätforum. Aldrig har ett bolag fått så snabb och förgörande kritik. Och kritiken fortsätter med hundratals inlägg i timmen. Se protesterna: http://bit.ly/A9PaEv

Det är tydligt att bolaget har struntat i de mindre ägarna. Sparare har själva kommit med förslaget att de ska gå samman och bilda en ”storinvesterare”. Men det är svårt rent administrativt. Men får jag namn och protester på en lista så är jag första man att framföra dem till ledningen.

Även om den skulle få mindre ekonomisk betydelse för bolaget så skulle ett erbjudande till vanliga ägare kunna läka lite av det sarjade anseende som bolaget nu fått bland tiotusentals aktieägare. Nu strör de istället salt i såret.

Vill du se en protestlista mot bolagsledningen? /claes hemberg

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord