Gå direkt till textinnehållet

Stopplag för fusk i ISK

Nya bråttomlag stoppar köksutgång på ISK-kontot. Det gäller investeringar i mer avancerade ”negativa papper”, som stoppas redan i dag fredag 15 juni. Allt för att undvika skatteflykt till 1 juli-skatten. (Jag känner ingen bank som tillåtit papprena, men de finns tydligen…)

Idén med ISK-kontot var att ge succén med låg sparskatt (i kapitalförsäkringarna på försäkringskonton) en värdig medtävlare på bankkonton. Och nya ISK har också tagit en stor del av nysparandet. Den enda påtagliga skillnaden mellan dem är att kapitalförsäkring ger fri möjlighet att disponera ett arv (fri arvsrätt) medan ISK ger fri möjlighet att gå på bolagstämmor (rösträtt).

Fusket som nu uppdagas har genomförts med ”negativa papper” med negativa värden, vilka har neutraliserat positivt värden på andra papper (ex utfärdade optioner eller terminer). Slutresultatet var att det på kontot vid ett givet tillfälle såg ut som ett värde kring noll, men i själva verket kunde vara värt flera miljoner. Så kunde individer undvika skatt.

Vilka banker som har tillåtit denna form av uppenbara skatteplanering är inte känt. Men visst är det pinsamt att bankvärlden som ska ge sina sparare bra trygga tjänster ens föreslår sådant som uppenbart är att kringgå lagen. Här kunde rentav invider skaffa sig skatteåterbäring… Banker kan alltid skylla ifrån sig och hävda att det ansvaret får varje köpare ta. Men banken har en stort ansvar i vad de säljer. Vanliga sparare måste kunna utgå ifrån att kontot stämmer överens med lagarnas uppsåt.

Nu kan sparare åka på både böter och skatteeffekter bara för att de följt en banks instruktioner. Att erbjuda ett konto med vissa regler är också en form av rådgivning.

Nu känner jag ingen som har ”negativa papper” på sin ISK. Jag har heller aldrig sett det. Men kännr du någon så får du säga det rätt ut: ”det fattar du väl att det inte är okej!”

/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord