Gå direkt till textinnehållet

Tyst om #metoo på banken

När metoo-debatten väckt viktig kritik och polisanmälningar i en rad branscher och rörelser så är det märkbart tyst på banker och finansbolag. Orsaken är antagligen att bankvärlden är ovanligt högavlönad, tyst, rädd och auktoritär. Lägg till många uppsägningar. Det gör att kritiken behöver mer tid för att vakna. Uppvaknandet kan sedan bli desto häftigare.

Flera högt uppsatta bankchefer har redan i det tysta fått lämna sina jobb efter kränkningar och trakasserier. Detta känner de flesta bankanställda till, men fakta nämns inte öppet, utan hålls tillbaka. För så fungerar branschen där makten håller makten om ryggen.

Bankvärlden har alltid mött brister, misstag och kritik med tystnad. Som om tystnad inger förtroende. Bank är en förtroendebransch, hycklar cheferna med ett snett leende. På banker går prestige och fasad mest före öppenhet och sanning. Hackordningen och affären har fungerat så i årtionden om inte århundraden. Men nu kan #metoo och sociala medier vända upp och ned på hierarkin. Om bara någon törs tända gnistan.

Ska vi någonsin se fler kvinnor i bankvärlden och en genuint god bankvärld så är det hög tid att göra upp med gamla värderingar:

*Bankvärlden är trög. Stora organisationer och många detaljstyrande regler gör att insikter och debatter tar lång tid på sig.

*Bankvärlden är överbetald. De anställda har ofta mycket högre löner än i andra branscher. Det gör att få frivilligt lämnar. Det dämpar även utrymmet för självkritik.

*Bankvärlden är tyst. Traditionen om sekretess och minimal öppenhet på banken påverkar hela samtalet på banken och även mellan medarbetare.

*Bankvärlden är pressad. Stora uppsägningar senaste årtiondet gör att alla former av intern kritik hålls tillbaka.

*Bankvärlden är liten. Ute på kontor jobbar många människor i små grupper nära varandra. Det kan i bästa fall leda till raka rör men dessvärre också tystade trakasserier.

*Bankvärlden är auktoritär. Tydliga chefsled, hierarkier och karriärvägar parallellt med väldigt exakta krav håller tillbaka personliga perspektiv och upplevelser. Vinsten går före allt.

*Bankvärlden är uppdelad. Det finns många undergrupper på bankerna. Storstadsbanken och handlardesken är inte lik småstadsbanken. Kvinnor har sedan länge övergivit bankrummen med de mest grova jargongerna som hos valuta-, ränte- och råvaruhandlare.

Nej, bankvärlden har helt missat senaste årtiondenas samhällsdebatt om öppenhet och jämställdhet. Och frågan om metoo är allt annat än välkommen. Än så länge är det tydligaste beviset istället det lilla antalet kvinnor i bankvärlden.

Förvånansvärt många i bankvärlden fortsätter att utgå ifrån att tystnad inger förtroende. Trots att samhällsklimatet i dag säger tvärt om; att tystnad väcker misstanke och misstro.

Därför kan metoo på banken bli ett häftigt uppvaknande som inte slutar med en debatt och polisanmälningar, utan att bankvärlden för första gången verkligen tvingas ifrågasätta sig själv och värderingarna om tystnad, makt och vinst framför allt. Och med tanke på hur bankerna påverkar så många andra utanför kontoren så är frågan långt större än bankvärlden själv.

Ja, det är dags öppet tala om vad som sker på banken. Och framför allt sätta stopp!

Vad säger du?

/Claes Hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord