Gå direkt till textinnehållet

Vår tids Allemansfonder

I dag klubbas vår tids Allemansfonder – de två kontona med låg skatt: ISK och nya kapitalförsäkringen. År 2012 blir skatten bara 0,6%. Du som redan valt gamla försäkringen kan mycket väl fortsätta där. Jag gör det. Nya ISK är mest en flört med nya sparare. Skillnaderna mellan kontona nära försumbara. Talet om smygskattehöjning är också starkt överdrivet. Det handlar om 18 kronor. Se bara upp för kreativa avgifter.

Det var 1984 som svenska folket fick skatterabatt för att börja spara på börsen i aktiefonder. Det gav snabbt miljontals fondsparare. Historiska 80 mdr sparade vi första tio åren, vilket var enormt mycket pengar på den tiden. Nu kan vi äntligen få enkel rak skatt för många igen!

Det var Allemansfonderna som var förebilden till när jag börja jobba med frågan 2008. Då hade sparare använt kapitalförsäkringen för låg och jämn skatten sedan 2-3 år. Den växte snabbt, men namnet var krångligt och intresset stannade kring 300 000 sparare. Sagt och gjort fick vi politikerna på vagnen. Först minister Odell och sedan minister Norman. Nu 23 november 2011 är vi äntligen här!

ISK (investerarsparkonotot) ger rak låg skatt precis som kapitalförsäkringen. 0,6-1% skatt på värdet. Och ingen skatt på vinster eller utdelningar. Det passar bäst för aktiefonder och aktier, för sparande som växer. Om du har gamla kontot behöver du inte byta. Skillnaderna är mest försumbara. Bara du som vill kunna rösta på bolagstämmor ska byta till ISK. För alla andra kapitalförsäkrings-sparare är det gamla kontot minst lika bra. Att betala courtage för att flytta, är inte värt det!

Talet om skattehöjning är inte mycket att tala om. Jag räknade på ett vanligt konto med strax över 100 000 kr på kontot, med några insättningar under året. Skatten stiger då från 702 till 720 kronor. Oavsett om du väljer de ena eller andra kontot. 18 kronors höjning.

Visst tas skatten ut på olika vis i dessa två nya konton, men effekterna är nära osynliga. Provar jag lite olika belopp kan skatten variera 3-4 kronor. Större skillnad är det inte för de flesta spararna.

Och du som har en gammal kapitalförsäkring behöver inte byta den. Förutom du som sitter med dyra årsavgifter i den. Jag har hört om hemska 2% i årsavgift. Något som snabbt tar stora delar av förtjänsten. Byt direkt, eftersom du kan få samma konton för 0,0 procent.

Den lilla skillnaden mellan 2012 års nya konton är inte skatten utan hur du kan använda den. Där ISK har bara lite att locka med. Därför väntar jag mig att stora flertalet behåller sina gamla kapitalförsäkringar.

–       I gamla och nya kapitalförsäkringen kan du själv bestämma förmånstagare – vem som ärver dina pengar. Detta ingår inte i arvslotten – lagen kring arv.

–       I ISK kan du rösta på bolagstämmor.

Några har stutsat till på ordem ”kvittning av schablonintäkt” i ISK:n. Men det är bara en teknisk lösning, som påverkar mycket få. Bara de nolltaxerare med bolån. Så strunta i den. Över huvudtaget slipper vi allt prat om kvittning. Det är en myt att det skulle gå att kvitta sig till bättre avkastning. På de nya kontona är sparandet autmatiskt kvittat och klart. Dessutom får du en låg och förutsägbar skatt.

Bara avgifterna på kapitalförsäkringar som ISK kan vara svåra för sparare att förstå. Bankvärlden har en tråkig tradition av kontoavgifter, insättningsavgifter, premieavgifter, uttagsavgifter mm. Därför måste varje sparare vara på sin vakt. Tänk på att 1-2% i avgift i slutänden kan ta varannan sparkrona ifrån dig. Det är bara för spararna att fråga och att välja!

vad väljer du?/claes hemberg

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord