Gå direkt till textinnehållet

FAQ – Vanliga frågor Finansloppet

Anmälan

F: Kan man byta lag eller startgrupp?
S: Ja, fram till 23/8 kan du skicka in ändringar till finansloppet@finansliv.se.

F: Kan ett lag ha löpare i olika startgrupper?
S: Ja, då tiden mäts med chip kan ett lag ha löpare i alla startgrupper så länge man anger samma lagnamn. Observera att stavningen måste vara identisk för att systemet ska känna igen namnet.

F: Vi planerar att göra en stor anmälan från företaget – kan man skicka in en gruppanmälan på fler än 10 personer på annat sätt?
S: Ja, vid större anmälningar kan man skicka in ett excelark (som skickas från Finansliv) som innehåller varsin kolumn för följande info: förnamn, efternamn, mejladress, eventuellt lagnamn, företag, startgrupp, kön, bransch och specialkost.

F: Kan jag få pengarna tillbaka om jag inte kan delta?
S: Din anmälan är bindande och vi betalar inte tillbaka startavgiften vid utebliven start. Däremot kan du lämna över din plats till en kollega.

F: Jag hann inte anmäla mig i tid – kan jag efteranmäla mig?
S: Nej, det går inte att göra efteranmälningar på plats

F: Hur många personer får man anmäla i ett lag?
S: För att bilda ett lag krävs minst tre och max tio personer. Det finns ingen gräns för hur många lag man kan anmäla.

Nummerlappsutdelning

F: Kan en person hämta ut nummerlappar till hela laget/företaget?
S: Ja, men ha då en lista med namn och startnummer på alla du ska hämta ut till. För att underlätta i garderoben på GIH får du en bagagetag när du hämtar ut din nummerlapp. Ta med den till loppet.

F: Behöver man ha ID när man hämtar ut nummerlapp?
S: Du behöver endast uppge namn och gärna startnummer (som publiceras i startlistan på webben i förväg).

Tävlingen

F: Hur fungerar tidtagningen?
S: Tiden mäts med ett engångschip som redan sitter på din nummerlapp. Tidräkningen startar och slutar när du passerar start- och målbåge. Din startgrupp påverkar alltså inte ditt resultat.

F: Hur fungerar lagtävlingen?
S:Det är de tre snabbaste tiderna i varje lag som räknas. Om ni exempelvis anmäler ett mixat lag med fem personer, och de tre snabbaste är herrar, så blir resultatet för ett herrlag. För att ett mixat lag ska få ett resultat krävs det då att minst en kvinna är med bland de tre snabbaste tiderna.
Man behöver inte ha ett lag för att vara med på Finansloppet. Det går lika bra att tävla individuellt.

Övrigt

F: Finns det tillgång till dusch och omklädningsrum på plats?
S: Vi har tillgång till dusch och omklädningsrum på GIH, men utrymmet är väldigt begränsat så bäst är att komma ombytt.

F: Finns det en garderob?
S: Vi har en garderob som är bemannad med funktionärer från kl. 16.30 där du kan lämna in ombyteskläder, väska och liknande. Vi ansvarar ej för värdesaker.
För att underlätta i garderoben på GIH får du en bagagetag när du hämtar ut din nummerlapp. Ta med den till loppet.

F: Kan man vara med som funktionär?
S: Vi tar gärna emot hjälp från engagerade personer som vill hjälpa till! Mejla till finansloppet@finansliv.se för mer information.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord