Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Anna Seim blir ny vice riksbankschef

Anna Seim har utsetts till ny direktionsledamot i Riksbanken och efterträder Martin Flodén. Anna Seim är idag professor i nationalekonomi och ställföreträdande prefekt vid Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Anna Seim har utsetts för en mandatperiod på sex år från och med den 22 maj 2024.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord