Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Annika Lundius utses till ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Annika Lundius har utsetts till ny styrelseordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Hon efterträder Patrik Tigerschiöld som varit ordförande sedan 2014.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord