Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Annika Lundius utses till ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Annika Lundius har utsetts till ny styrelseordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Hon efterträder Patrik Tigerschiöld som varit ordförande sedan 2014.