Gå direkt till textinnehållet

På nytt jobb

Karl-Oskar Olming fortsätter i EU:s expertgrupp för hållbar finansiering

SEB:s chef för hållbarhetsstrategi och policy, Karl-Oskar Olming, har fått förnyat mandat att ingå i EU-kommissionens plattform för hållbar finansiering. Fokus för expertgruppens arbete handlar om att förbättra användbarheten inom hela ramverket för hållbar finansiering.