Partnerföretag Finansloppet 2017

 

A.B.S. Global Factoring AB

AFA Försäkring

Aktieinvest

Alecta

AMF

Applicon

Avanza

Banqsoft

Bliwa

Brandkontoret

Emric, part of Tieto

FAO

FEI Företagsekonomiska Institutet

Finansförbundet

Fora AB

Fondbolagens förening

FTF

FörsäkringsGirot Sverige AB

Handelsbanken

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Landshypotek Bank AB

Larmtjänst

Länsförsäkringar AB

Marginalen Bank

Max Matthiessen AB

MFEX Mutal Funds Exchange AB

Min Pension i Sverige

Nordea

Northmill AB

Patientförsäkringsföreningen

Patientskadenämnden

PwC

Redeye

SevenDay Finans AB

SI Consulting

Sirius International Insurance Corporation (publ)

Skandikon

Solidar AB

Svensk Försäkring

Svensk Försäkring Administration

Svensk Försäkrings Nämnder

Svenska Försäkringsföreningen

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

Swedbank AB

Söderberg & Partners

Telekområdgivarna

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikskadenämnden

zeb

Vill ditt företag vara med som partner?

Kontakta Johanna Fock på finansloppet@finansliv.se.

Att vara med som partner innebär att ditt företag marknadsför Finansloppet internt på er arbetsplats (vi förser er med material), och i utbyte sänker vi priset på anmälningsavgiften med 15% för alla som anmäler sig från ert bolag. Att vara med som partnerföretag innefattar inga kostnader för er.

Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram