Finanslivs personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 ersätter EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation), som reglerar hantering av personuppgifter, den svenska Personuppgiftslagen. De nya dataskyddsreglerna stärker skyddet för fysiska personer när det gäller hantering av personuppgifter.

I Finanslivs personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilken rättslig grund de samlas in, hur länge de lagras och hur du kan komma i kontakt med oss. Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har om dig en gång per år. Du har även rätt att begära att vi rättar, ändrar eller raderar personuppgifter enligt vad som anges i tillämpliga lagar. Exempelvis måste uppgifter som behövs för vår bokföring sparas i sju år.

Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker Finansliv.se, appar eller webbsidor som administreras av Finansliv, prenumererar på våra nyhetsbrev eller deltar i något event som anordnas av Finansliv Sverige AB (Finansliv).

Personuppgifter vi samlar in

När du köper en prenumeration för Finansliv, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller deltat i något av våra event lämnar du uppgifter om dig själv genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden i våra sociala kanaler eller via telefon och e-post. Exempel på sådana personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress, fysisk adress och telefonnummer. Finansliv kan uppdatera dina uppgifter avseende data från offentliga register för att upprätthålla god registervård.

Finansliv hanterar personuppgifter i följande fall:

 1. När du anmäler dig till en tjänst på Finansliv.se eller via någon av våra andra kanaler.
 2. När du fyller i din e-postadress och telefonnummer på Finansliv.se
 3. När du uppdaterar dina kontaktuppgifter hos Finansliv.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, telefon, Finansliv.se eller via sociala medier.
 5. När du anmäler dig som prenumerant till något av våra nyhetsbrev.
 6. När du anmäler att du vill delta på något av våra event.
 7. Vid besök på Finansliv.se eller i vår app insamlas trafikdata, platsinformation, webbloggar, IP-adress samt vilken typ av enhet, operativsystem eller webbläsare som används. Se vidare avsnittet ”Om cookies”.

Syftet med insamling av personuppgifter

Finansliv behandlar i huvudsak personuppgifter för nedanstående ändamål. I annat fall framgår syftet vid insamlingstidpunkten, exempelvis vid deltagande i tävling eller läsarundersökning.

 1. För att leverera de tjänster som beställts via någon av våra kanaler.
 2. För att leverera nyhetsbrev eller skicka efterfrågad information om våra produkter och tjänster.
 3. För att administrera betalning av beställda tjänster och produkter.
 4. Hantera kundregister samt göra läsar- och marknadsundersökningar.
 5. Data som samlas in på Finansliv.se används för att analysera beteende och läsandet av våra artiklar. Syftet är att förbättra användarupplevelsen och förse läsarna med relevanta texter.
 6. För att kunna skicka meddelanden om förändringar i Finanslivs villkor.
 7. För att skicka erbjudande om andra erbjudanden, tjänster eller kampanjer som vi tror kan vara intressanta för dig. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för Finanslivs syften är en intresseavvägning enligt GDPRs beskrivning. Behandling av personuppgifter är endast laglig om den sker med stöd av en i GDPR angiven grund som exempelvis fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, intresseavvägning eller samtycke.

Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna vidare personuppgifter till företag och samarbetspartners som behandlar data för vår räkning för exempelvis distribution, analys och produktion av beställda produkter.

Finansliv lämnar endast vidare personuppgifter till företag eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma säkerhetsstandard och skyddsnivå som företag som omfattas av GDPR genom att de är anslutna till exempelvis PrivacyShield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Lagring av personuppgifter

Finansliv kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning som till exempel bokföringslagen. När du inte längre är kund hos Finansliv kommer dina personuppgifter att sparas för marknadsföringssyfte i ett år såvida du inte kontaktar oss och ber oss radera dina uppgifter.

Om cookies

När du besöker Finanslliv.se eller vår app samlas information in via exempelvis cookies. Detta görs dock endast genom separat samtycke. Cookies innehåller uppgifter om vilka sidor du har besökt samt teknisk information om exempelvis din internetuppkoppling, webbläsarversion och IP-adress.

Insamling av uppgifter kan också ske genom användning av teknik från tredje part. Finansliv.se använder för närvarande analysverktyget Google Analytics från Google för att samla in statistik från våra besökare.

Länkar till externa sajter

Det kan förekomma länkar till andra sajter från Finansliv.se till exempel i anslutning till annonser eller material publicerat hos tredje part. Då Finansliv saknar kontroll över sådant innehåll ansvarar vi inte för dess innehåll eller eventuella skador som kan uppstå vid användning av sådana länkar.

Kontaktuppgifter Finansliv

Vill du veta mer om hur Finansliv hanterar personuppgifter eller göra några ändringar i dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Finansliv Sverige AB
Nytorgsgatan 17A
116 22 Stockholm

E-post: redaktion@finansliv.se
Telefon: 08-411 15 07
Denna personuppgiftspolicy gäller från 2018-05-25

Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram