Tagg: Trygg-Hansa

Affärer
Thomas Theiler, Folksam. Foto: Alexander Donka
Thomas Theiler, Folksam. Foto: Alexander Donka

Så ser storbolagen på insurtechtrenden

Publicerat den 4 maj 2017 kl. 13:43

Intresset för insurtech-scenen växer  i Sverige. Olika riskkapitalbolag letar efter potentiella insurtech-succéer. Också de stora försäkringsbolagen har börjat investera i sektorn, vilket inte är någon tillfällighet. Snarare är det ett tecken på att de har observerat teknikutvecklingen, vill undersöka affärsmöjligheterna med insurtech och bevaka sina marknadspositioner.

Thomas Theiler, affärsutvecklingschef inom affärsområdet Partner och kollektivavtal på Folksam, berättar att bolaget i samverkan med ett startuppbolag har utvecklat ett försäkringserbjudande som kan bli aktuellt i framtiden. Det bygger på att försäkringstagaren får tillgång till vattensensorer som kopplas upp mot försäkringsbolaget via en molntjänst, med målet att förhindra vattenskador i hemmet. Ett framtidsscenario skulle kunna vara att kunden och försäkringsbolaget får information via vattensensorerna om ett droppläckage och om att vattenskada kan inträffa. Försäkringsbolaget kan därefter sätta kunden i kontakt med en vvs-firma som kan åtgärda problemen innan skadan har uppstått.

– Den nya tekniken skapar nya möjligheter för oss som försäkringsgivare att utveckla bättre försäkringserbjudanden, med fokus på att förhindra skador, säger han.

En del utmaningar väntar dock innan tekniken blir en naturlig del av försäkringserbjudandet. En handlar om dataintegritet. Försäkringsbolaget samlar in information från kundens vattensensor – men vem är det egentligen som äger informationen rent juridiskt och vad händer med den om kunden avslutar försäkringen?

En annan utmaning handlar om de interna processerna. Kan försäkringsbolagen bygga effektiva och hållbara interna strukturer för att ta emot, analysera och svara på all information som genereras från de uppkopplade hemmens sensorer? Ytterligare en utmaning handlar om vem som ska ta kostnaderna. När vattensensorn rapporterar om potentiell vattenläcka och försäkringsbolaget därefter kommer överens med kunden om att anlita en hantverkare – ska denna kostnad ligga inbakad i försäkringspremien eller läggas utöver densamma? Sådana här frågor undersöks just nu, enligt Thomas Theiler.

– Min bedömning är att framtidens försäkringsbransch kommer att vara mer kund- än produktorienterad där försäkring blir mer av en tjänst. Självfallet ska vi finnas där när skada har uppstått men tonvikten kommer att ligga på att säkerställa att olyckan inte inträffar och med stöd av detta skapa en ännu bättre kundupplevelse, säger han.

Trygg-Hansa är ett annat bolag som vill dra nytta av tekniska innovationer. De undersöker bland annat affärsmöjligheterna kring blockkedjan, en uppmärksammad teknologi som förknippas med den alternativa valutan bitcoin och som väntas revolutionera finansbranschen. Michael Blix, digital strateg på Trygg-Hansa, berättar att tekniken på sikt kan komma att bli ett självklart inslag i deras affärsmodell.

– Blockkedjan skulle kunna skapa mer tillit och förenkla transaktioner mellan försäkringsbolagen, kunder och andra involverade parter, säger han.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringsområdet, som omsätter drygt nio miljarder kronor, är ett annat segment som snart kan komma att präglas av skadeföre­byggande affärsmodeller baserade på IoT-tekniken. Länsförsäkringar köpte i september ifjol det svenska e-hälsobolaget Aifloo. Det utvecklar e-hälsoprodukter konstruerade med artificiell intelligens, exempelvis armband. Dessa kan mäta bärarens hälsostatus och sedan skicka information om puls och dylikt till en applikation. Ett möjligt framtidsscenario skulle kunna vara att dessa sensorer bakas in i sjuk- och olycksfallsförsäkringarna och skapar en bättre premiesättning. Johan Nyman, chef för sakförsäkringsservice på Länsförsäkringar, säger att bolaget just nu befinner sig i en lärandeprocess. Det handlar bland annat om att förstå kundernas behov och hitta kombinationer mellan den nya teknologin och försäkringsprodukterna, enligt honom.

– Kanske är det så att vi på sikt erbjuder en produkt som handlar om att skapa trygghet i hemmet för äldre, säger han och tillägger:

– Vi vill vara med i utvecklingen och tycker att det är intressant att samarbeta med startupbolag. Då får vi tillgång till deras teknologi medan de kan dra nytta av att vi är ett gammalt, erfaret bolag med en stor kundbas och ett känt varumärke.

Text: Tomas Nilsson

På jobbet
Trygg-Hansas boj vid stranden. Havet bakom och Öresundsbron skymtar i horisonten.
Stora delar av Trygg-Hansas verksamhet i Sundsvall ska under 2017 flytta till Malmö.

Trygg-Hansa flyttar från Sundsvall till Malmö – 102 riskerar jobbet

Publicerat den 1 februari 2017 kl. 14:33

– Vi har i dag träffat medarbetare och informerat om en större förändring som vi lanserar i hela Trygg hansa där vi syftar till att förbättra för våra kunder och sänka våra kostnader framöver. Som ett led i det kommer vi flytta skadeverksamheten här i Sundsvall till Malmö för att investera i verksamheten, säger Patrick Bergander, vd för Trygg-Hansa, till Sundsvalls tidning.

Totalt är det 102 tjänster som påverkas i Sundsvall och det blir endast ett 10-tal tjänster kvar.
– Självklart kommer vi erbjuda alla som önskar att flytta med, men i realiteten så tror vi inte att så många kommer flytta till Malmö. Vi erbjuder de ett stöd och en omställning som vi gjort vid tidigare flyttar som hjälper många att komma tillbaka i arbete, säger Patrick Bergander.

En neddragning av verksamheten i Sundsvall kommer att skicka merparten av de 102 anställda ut i arbetslöshet, säger Elisabeth Sandblom, ordförande i Trygg-Hansas FTF-förening, i ett pressmeddelande.
– Även om vi så klart välkomnar digitalisering ser vi en risk att flytta verksamheten från Sundsvall, och det är bortfall av kompetens och kunskap. Medarbetarna i Sundsvall har mångårig erfarenhet. Det kommer att ta flera år innan man uppnår samma kompetens och kunskap. Kontoret i Sundsvall har haft låg personalomsättning som medfört stabilitet för både företaget och kunderna, säger Elisabeth Sandblom.

Förändringen kommer att beröra flera orter men blir störst i Sundsvall. Enligt tidsplanen ska jobben i Sundsvall vara flyttade till Malmö senast i början av oktober.

Text: Åsa Berner

 

 

Affärer
De är något av branschens doldisar, men sparar varje år över 400 miljoner kronor åt sina bolag. Ett misstänkt mordfall i Arboga gjorde plötsligt allmänheten medveten om dem på allvar. Vi har träffat några av försäkringsvärldens detektiver – utredarna.
De är något av branschens doldisar, men sparar varje år över 400 miljoner kronor åt sina bolag. Ett misstänkt mordfall i Arboga gjorde plötsligt allmänheten medveten om dem på allvar. Vi har träffat några av försäkringsvärldens detektiver – utredarna.

Allt ljus på försäkringsdetektiverna

Publicerat den 28 oktober 2016 kl. 09:59

Sommaren 2015 rapporterar Arboga tidning om en tragisk drunkningsolycka. Anhöriga hade slagit larm om att en man var försvunnen på Hjälmaren. Efter att polis och räddningstjänst påträffat en övergiven båt, hittade de mannen död i vattnet i närheten.
Ingen brottsmisstanke finns.
– Det är en drunkningsolycka, berättar polisbefälet för tidningen.
Polisen gör en rutinmässig dödsfallsutredning, men ser inget skäl till att gå vidare med ärendet.
Den 3 augusti i år larmas polisen återigen till en sommarstuga söder om Arboga. På platsen hittar de en död 68-årig man och en skadad 63-årig kvinna. Misstankarna riktas snart mot parets 41-åriga dotter och dennes pojkvän.
Under veckorna som följer ska det visa sig att händelsen som inte blev mer än en notis i lokaltidningen i högsta grad hänger ihop med det brutala mordfallet, vars spektakulära omständigheter nu kablas ut i riksmedia dag efter dag. Och i händelsernas centrum står plötsligt en för de flesta oväntad aktör – försäkringsbolaget If.

If hade nämligen ett år tidigare, när de tog emot en skadeanmälan gällande en livförsäkring på en avliden man, fattat misstankar om att allt inte såg rätt ut. Skadehandläggaren kunde konstatera att livförsäkringen på mannen, med hustrun som förmånstagare, var tecknad i februari samma år som drunkningsolyckan. Dessutom var försäkringen tecknad på ett av de högsta beloppen man vid det tillfället kunde teckna. Dessa omständigheter gjorde att fallet skickades vidare till If:s utredningsenhet. En av utredarna tog kontakt med polisen och fick beskedet att det hade gjorts en utredning, men att polisen valt att inte inleda en förundersökning.
Utredaren tog del av polisutredningen och frågade samtidigt om polisen var medveten om att det fanns en livförsäkring på ett stort belopp tecknat på mannen. Men nej, detta visste polisen inte om, och det var heller inget som fick dem att ompröva sitt beslut att inte utreda vidare
– Livförsäkringen är så klart en omständighet som borde varit med i förutredningen, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If, när vi i september i år träffar honom i en paus på ett branschmöte hos Larmtjänst i Stockholm.
– Bara utifrån polisens förutredning är vi av den uppfattningen att man nått upp till nivån att man kan ”anta att brott har förövats”, vilket är där gränsen går för att polisen ska inleda en förundersökning, fortsätter han.
Kvinnan hade till exempel larmat först tolv timmar efter mannen hade försvunnit. Hennes förklaring var att hon hade sovit hela tiden, vilket utredarna tyckte verkade konstigt med tanke på att hon samtidigt hade hand om sina minderåriga barn. Vattendjupet där mannen hittades var också bara en meter.
Polisen som fattade beslutet om att inte inleda förundersökning hade inte själv varit på plats vid sommarstugan.
– Det är oerhört märkligt. Det är – som Sherlock Holmes sa till Watson – elementärt att vara ute på platsen och skapa sig en egen bild, säger Anders Lindstrand.

I stället var det försäkringsbolagets utredare som åkte ut och undersökte platsen, som en av sina första åtgärder.
Ovanligt i det här fallet var också att If inte fick möjlighet att prata med den polispatrull som var på plats när larmet om den försvunna mannen kom.
– Det är anmärkningsvärt – det får vi alltid göra annars, till exempel prata med patrullen som varit på plats vid en bilbrand. Det är inget konstigt.
I juni i år meddelades den 41-åriga kvinnan att If:s utredning visat att något giltigt avtal aldrig kommit till stånd, och att hon därför inte kommer få ut några pengar från livförsäkringen. Samtidigt överlämnade bolaget sin utredning till polisen, men återigen utan att myndigheten tog över bollen.
– Vi satt då på väldigt starka bevis på att ett  brott hade förövats. Vi kunde inte hantera att inte göra något åt det, så vi valde att överklaga till åklagaren att polisen inte inlett en förundersökning, säger Anders Lindstrand.
Efter nej från två olika åklagare, hamnade fallet till slut hos överåklagaren vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, som tog beslutet att inleda förundersökning gällande mord och försök till grovt bedrägeri. Beslutet kommer drygt tre veckor efter mordet på den 41-åriga kvinnans pappa.

Fallet i Arboga är så klart exceptionellt – det är inte så vardagen ser ut för branschens detektiver, försäkringsbolagens omkring 140 utredare. Deras uppdrag är inte att utreda brott, utan att se om personen framför dem har rätt att få ut pengar på sin försäkring. Under 2015 genomförde försäkringsbolagen cirka 7 000 utredningar av misstänkta försäkringsbedrägerier. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av cirka 410 miljoner kronor.
Det vanligaste försäkringsbedrägeriet är när en försäkringstagare ”plussar” på sitt krav och kräver ersättning för egendom som aldrig försvunnit, ärenden som ytterst sällan hittar till kvällstidningarnas förstasidor. De flesta fall rör motor- och hemförsäkringar.
Det är också de frågorna som upptar största delen av arbetstiden för utredaren John Wigén. Det är nu 22 år sedan han sadlade om från jobbet som bilmekaniker för att bli försäkringsutredare, och han har hunnit med flera arbetsgivare under den tiden – från Dial försäkring, Skandia och If, via konsultfirma, till dagens tjänst som en av Länsförsäkringar Stockholms fyra utredare.
– Det är spännande att se trenderna under den här tiden. Till exempel har den organiserade brottsligheten ökat, medan en viss typ av bedrägerier med stulna bilar nästan försvunnit.
– Förr var det vanligt att folk sa att de blivit av med bilen, som sedan hittades sönderslagen i skogen. Idag är det svårare att fejka på grund av sofistikerade stöldskydd som startspärr. Nu eldar man upp bilen på parkeringen i stället, säger John Wigén.

Men även bedrägerierna med bilbränder kan lösas med teknisk bevisning. John Wigén tar BMW:s dörrlåssystem som exempel:
– Om ena dörren till den utbrända bilen står på glänt så är det ett bevis för att personen som gjort det måste ha haft tillgång till en passande nyckel. Även om man kan krossa en ruta och hälla i bensin i bilen, kan man inte sedan öppna dörren inifrån, eftersom låset är blockerat.
– Likadant om rutan är nedvevad, då måste personen haft rätt bilnyckel vad gäller de flesta modeller.
Själva bilnycklarna kan vara pusselbiten som avslöjar bedragaren.
– Det är en ny rutin som jag är en av dem som jobbat fram – att alltid kräva in nyckeln om en bil brunnit och läsa av informationen i den, säger John Wigén.
Nyckeln kan avslöja datum och klockslag för när den senast användes.
– Många säger att de tappat nyckeln, men om de inte har en polisanmälan så ligger det dem i fatet.
När John Wigén utreder en stulen eller sönderbränd bil lägger han mest fokus på att kartlägga vad försäkringstagaren gjort dagarna innan händelsen, om det till exempel går att upptäcka att personen inte jobbat.
Förutom att försäkringstagaren får redovisa vad hen gjort, brukar John ställa frågan ”Har du berättat för någon att du förlorat bilen?”.
– Då säger de ofta nej, och förklarar det med att det är pinsamt att berätta. Men jag förstår inte vad som är penibelt med det.
– På facebook lägger vi ut vad vi äter, checkar in när vi går på bio och delar med oss av allt möjligt personligt. Att inte nämna med en rad att man blivit av med bilen, eller fått den sönderslagen, är märkligt. Det är helt klart en händelse jag själv skulle ha delat med mig av.

Det är ofta smådetaljer som fångar hans uppmärksamhet, det som gör att han känner att försäkringstagarens påstående inte är sannolikt.
– När kunden säger ”Varför måste vi träffas?” är det en signal på att det inte står rätt till. Om det hade hänt mig något så skulle jag bli jätteglad om någon kom hem till mig så jag fick visa och berätta om det tråkiga som inträffat.
I 70 procent av fallen som John och hans kollegor utreder säger de nej till att betala ut pengar.
– Resten lämnar vi tillbaka till skadehandläggaren att reglera. Det betyder inte att 30 procent av fallen är riktiga, men vi friar hellre än fäller.
Beloppen för ett skadeärende är inte avgörande för om en utredning görs eller inte, säger John Wigén.
– Om vi i det gemensamma skaderegistret, som hela branschen delar, ser att personen verkar tappa sin Iphone varje gång det är en ny modell ute – då är det dags att mota Olle i grind. Då är belopp inte styrande längre.
– Det är ett sätt att vårda den egna kundstocken och få bort de som luras från kollektivet. Bedragaren börjar ofta småskaligt innan denne är beredd att elda upp en bil för 200 000.
I och med att utredarna måste deklarera hur de kommit fram till att försäkringstagaren ljuger, skapar det hela tiden nya sätt att bedra. Att hålla jämna steg med den brottsliga utvecklingen kräver sin utredarerfarenhet och det är därför ingen slump att uppåt 90 procent av försäkringsbolagens utredare är före detta poliser. Men utvecklingen har faktiskt gått åt att bredda rekryteringsbasen, menar Länsförsäkringars utredningschef Ann Hassel Tano
– Förut var alla i princip poliser, men vi anställer mer och mer även andra typer av utredare, som ekonomer och biltekniker. Det gäller att täcka både försäkringskunskapen och utredningserfarenheten.

Att utreda misstänkta försäkringsbedrägerier är ett uppdrag branschen sedan länge har från riksdag och regering. En tidigare justitieminister uttalade i mitten av 90-talet att ”I första hand måste emellertid försäkringsbedrägerierna bekämpas av försäkringsbolagen själva.” Från samma tid kommer flera politiska uttalanden om att bolagen ska ta ett ökat ansvar i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och öka sina insatser för att förbättra skadekontrollen.
Hur har då branschen levt upp till detta – hur har arbetsmetoderna förändrats?
– Vi är fler utredare idag, även om antalet inte ökat jättemycket. Men framför allt har verksamheten effektiviserats med olika system, så rent tekniskt är det annorlunda idag, säger Ann Hassel Tano.
John Wigén tycker att kvalitén på utredningarna är bättre idag än för 15 år sedan.
– Vår dokumentation är bättre och vi jobbar mer i detalj. Förut kanske man nöjde sig med att anteckna adressen på fyndplatsen av en förstörd bil – idag åker man ut och dokumenterar omgivningen, och bildar sig en uppfattning om det är sannolikt att man parkerar sin bil där till exempel, säger han.

Det märks under arbetet med den här artikeln att utredningsverksamheten är mer känslig för branschen att prata om än många andra områden. Inte alla bolag vill ställa upp på intervju.
En trolig delförklaring till att bolagen inte varit så pigga historiskt på att lyfta fram sin utredarverksamhet är att de vill vara attraktiva för kunderna – det låter kanske inte så trevligt att man misstänker och utreder sina försäkringstagare.
– Men idag vet vi dels att kunderna tycker att det är viktigt att vi arbetar med de här frågorna. Och dels är det en stor del av arbetet att jobba preventivt. De bästa insatserna är när vi får personer att avstå från att göra bedrägerier. Där har utredarna en stor roll, säger Ann Hassel Tano.
Hon tror att utredningsverksamheten generellt är mer accepterad idag.
– Förut ville bolagen inte prata så mycket om oss, men jag tror att alla mer och mer inser vikten av att berätta om vår verksamhet.
– Idag är vi en mer naturlig del av skadeverksamheten än vad vi var för tjugo år sedan, även om vi fortfarande har en väg att gå. Jag tror alla bolag nu förstår vikten av att skydda sig.
Försiktigheten att uttala sig kan också hänga samman med att utredarna under åren hängts ut i media och fått sina metoder ifrågasatta. Det har till exempel ifrågasatts om försäkringsbolagen har rätt att filma folk.
– Men det är klarlagt att försäkringsbolagen får göra det. Det var ett fall jag var inblandad i, då en försäkringstagare stämde försäkringsbolaget för ofredande eftersom de filmat henne. En enig tingsrätt, och sedan även hovrätt, slog fast att det inte var något ofredande, säger Claes Hjalmarsson, som under 25 år jobbade för Trygg-Hansa, som utredningschef och försäkringsjurist, och nu har egen konsultverksamhet.
– Bolagens rätt att värna sig mot ohederligt angrepp väger normalt tyngre än försäkringstagarens rätt att ha sin integritet okränkt, fortsätter han.

Christina Svedberg är försäkringsjurist på Trygg-Hansa. Hon menar att det är ytterst sällan som bolaget beslutar om filmning av en försäkringstagare, och då endast om det inte går att få fram uppgifterna på annat sätt.
– Vi kan förstå att det kan uppfattas som en kränkning av den personliga integriteten. Det ska krävas graverande omständigheter; vi kanske fått ett tips från försäkringstagarens kollegor om att personen, som får pengar från försäkringen på grund av att denne är arbetsoförmögen, rör sig väldigt mycket. Eller, som blir allt vanligare, att personen själv har lagt upp bilder och filmer på Facebook eller Youtube.
Men det finns gränser för hur man får filma. 2013 skärptes lagen på området och säger idag att det är förbjudet att i hemlighet ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.
– Det håller vi oss självklart till och vi tyckte att skärpningen av lagen var bra. Vi får filma på allmänna platser, men inte inom hemmets sfär.
Däremot har det vad Christina Svedberg vet aldrig prövats i domstol om man filmar in i en bostad från en offentlig plats.
– Vi gör inte så. Jag bedömer detta som förbjudet, säger Christina Svedberg.
Filmning in på någons tomt, bedömer hon som ett hårfint fall.
– Att filma in i trädgården skulle, som lagtexten är utformad, vara tillåtet. Men det är ändå inte säkert att vi skulle göra det – vi skulle till exempel aldrig ställa oss på en villagata och filma in i en trädgård. Huvudregeln är att vi försöker filma när personen befinner sig på offentliga platser, som i ett stall eller på ett gym.
Både Claes Hjalmarsson och Christina Svedberg påpekar att det är extremt resurskrävande att filma, och att det också därför inte är något som försäkringsbolagen lättvindigt tar till.
– Alla bolag har sina rutiner, men jag tror inte att det någonstans är den enskilde utredaren som beslutar om filmning, utan det är nog snarare utredningschef i samråd med jurister som gör det, säger Christina Svedberg.
– Vi filmar om vi behöver det för att vinna framgång i en kommande rättegång, fortsätter hon.

På tal om rättegång, så är det försvinnande få fall av försäkringsbedrägerier som når så långt som till domstol. Få fall når ens till polisens bord. Förra året polisanmäldes 425 misstänkta försäkringsbedrägerier, och av dem gjordes 311 anmälningar av försäkringsföretag. Extremt låga siffror med tanke på att man räknar med åtminstone 100 000 försäkringsrelaterade brott varje år.
– Vi polisanmäler för få fall per år, det är ett problem vi delar med hela branschen och det är något vi från vår sida kommer se över i framtiden, säger Håkan Larsson, utredningschef på Trygg-Hansa.
Problemet är att många utredare tröttnat på att lägga ner det extra arbete som det ändå är att sätta ihop en bra polisanmälan, eftersom de ser att bara omkring 14 procent leder till åtal.
– Det är svårt att få polisen att agera i våra ärenden. Vi upplever att vi många gånger får slåss för att få dem utredda. Det har blivit lite av en ond spiral – våra utredare blir obenägna att anmäla, eftersom det inte tjänar något till. Det krävs ett gediget arbete med en anmälan, som är ogjort när ärendet läggs ned, säger Ann Hassel Tano.
Liksom If i Arbogafallet får hon och hennes utredare, i de fall polisen lägger ned, försöka gå vidare och få till en överprövning.

Möjligheterna att få sina ärenden utredda av polisen skiljer sig åt mycket beroende på var i landet man befinner sig. Flest åtal i förhållande till antalet anmälningar, 30 procent, väcks i Skåne. Stockholms län tar emot flest polisanmälningar, men där väcks åtal bara i 3 procent av ärendena.
– I Stockholm är det helt hopplöst. Det är svårt att få till ens att det påbörjas en utredning. Polisen här har ett så otroligt stort inflöde av ärenden, så våra hamnar ofta bara i balansen, många gånger till och med så länge att ärendena blir preskriberade, säger Ann Hassel Tano.
Den onda spiralen med bolagen som drar sig för att polisanmäla, eftersom det inte leder någonstans, fortsätter sedan med att polisen inte får den kompetens som behövs för att utreda försäkringsbrotten, menar hon.
– Så blir det ju för oss alla när vi får arbetsuppgifter för sällan, då blir vi inte tillräckligt bra på dem.
– Sen kan ju jag tycka, som före detta polis, att många av våra utredningar är i stort sett färdiga – det enda som polisen behöver göra är att hålla förhör och sätta ihop ett protokoll, sen är det klart. Det är klart att vi känner en frustration när de inte ens tittar på det.

Vissa gånger tycker hon det känns som om polisen verkligen letar efter anledningar att lägga ner utredningar. Hon visar ett beslut om nedläggning av förundersökning som togs den 22 april i år. Som motivering skriver polisen:
”Inlämnad ansökan om ersättning bedöms inte ha kunnat lett till utbetalning på grund av försäkringsbolagets kontrollsystem med särskilda utredare. Inlämnandet och begäran är att betrakta som ett otjänligt försök där risk för utbetalning/skada inte fanns.”
– Den avskrivningsgrunden är helt uppåt väggarna – här tar man alltså inte upp fallet, det räknas inte som ett bedrägeriförsök, av anledningen att vi utredare finns och kunde avslöja det. Det är oerhört anmärkningsvärt.
– Försäkringsbranschen avböjer för 400 miljoner kronor per år, men vi har brott beräknat på mellan 2,5 och 5 miljarder. Att polisen skulle tycka att ett bedrägeriförsök är otjänligt på grund av att vår utredningsverksamhet ska täcka all brottslighet mot branschen – det säger sig själv att det inte är möjligt. Vilket gör den här avskrivningsgrunden absurd, säger Ann Hassel Tano.
För att vända utvecklingen och ändå åstadkomma fler polisanmälningar försöker branschen bland annat hitta sätt att samarbeta. Till exempel har man via paraplyorganisationen Svensk försäkring tagit fram en mall hur en polisanmälan ska se ut.
Ann Hassel Tano hoppas också på att det i framtiden går bättre att kanalisera försäkringsutredningar till rätt person inom rättsväsendet.
– Om vi hade dedikerade åklagare som är bra på de här ärendena, då skulle vi få bäst resultat.

Med ökad organiserad brottslighet och med digitaliseringen av samhället, som underlättar för bedragarna, är utmaningarna framöver stora för försäkringsbolagen.
– Jag tror att det inom branschen finns ett stort mörkertal när det gäller mer organiserade bedrägerier, och att detta tillsammans med digitaliseringen, kommer driva fram en betydligt större proaktivitet inom bolagen.
– Vi kommer i större omfattning arbeta med riktade kontroller mot vissa skadetyper, liksom uppföljning och kvalitetskontroll av redan reglerade skador, säger Håkan Larsson.
För John Wigén på Länsförsäkringar är en viktig arbetsuppgift att föra vidare sina kunskaper till skadehandläggarna, för att de ska uppfatta varningssignaler och trender i försäkringsfall, som ska få dem att dra öronen åt sig.
– Vi utbildar dem i att hitta rätt skador för oss att utreda, eftersom vi bara kan utreda ett begränsat antal.
Här står olika mål inom verksamheten emot varandra – utredarna som vill att skadereglerarna ska ta större ansvar för att gå igenom fallet ordentligt, och kravet från bolagen att de ska arbeta fort och kundvänligt.
– Här finns utmaningar för oss utredare, då hela branschen går mot en effektivisering med snabbare och enklare handläggning för att möta kundernas behov, säger John Wigén.

Han får efter intervjun återgå till något av de sju ärenden som just nu ligger på hans bord, som den anmält försvunna kejsarlänken för 70 000 kronor samt Rolexklockan för 90 000. Eller fallet med han som blivit av med hjulen i bilen, eller någon av de två bilbränderna.
För de två utredarna på If väntar troligtvis deltagande i rätten under hösten – om åklagaren lyckas väcka åtal vad gäller drunkningsfallet kommer de med största sannolikhet vara nyckelpersoner i bevisningen.
Försäkringsdetektiverna arbetar vidare i stort och smått, nu efter Arboga kanske något mindre av branschens doldisar. Och även om sållningssystem, både digitala och mänskliga, ska hjälpa utredarna att hitta ärenden, så är deras erfarenhet och intuition fortfarande hjärtat i kampen mot försäkringsbedrägerierna.
Eller som If:s Anders Lindstrand uttrycker det:
– Väl där är det traditionellt utredararbete som gäller. Så länge det handlar om människor som försöker luras, så måste vi prata med dem. Papper, penna och bandspelare är ett väldigt gott vapen, nu och i många år framåt.

Text: Åsa Berner
Foto: Alexander Donka

 

En dag utöver det vanliga

Publicerat den 20 augusti 2016 kl. 21:10

Hallå där!

I veckan fick jag möjlighet att vara med om något speciellt, på arbetstid dessutom! Genom Trygg Hansas samarbete med stiftelsen Min stora dag hade vi bjudit in sjuka barn och deras familjer för en upplevelse utöver det vanliga. De fick bada på det nybyggda badhuset Navet i Umeå före den officiella öppningsdagen, bjöds på obegränsat med fika och dagen avslutades med en pannkaksbuffé. De fick en toppendag helt enkelt, men framför allt ett avbrott i den annars så tuffa vardagen med sjukhusbesök och behandlingar.

Min stora dag har en fantastisk vision:

”Vår vision är enkel. Vi vill att alla barn i Sverige med svåra sjukdomar och diagnoser ska få vara med om något utöver det vanliga, något positivt som ger kraft och självkänsla.”

Visst är det en härlig vision?

Jag och mina kollegor fick alltså på arbetstid vara med och hjälpa till för att deras dag skulle bli så bra som möjligt. Vi fick se glädjen hos barnen och deras föräldrar och göra något bra för dem. Man blir varm i kroppen av en sån här upplevelse, en stolthet och härlig känsla som man vill dela med sig av. När jag kom hem på kvällen berättade jag för min son på 5 år vad jag hade varit med om, att vi hade bidragit till att de sjuka barnen fick en bra dag. Då tittade han upp mot mig med sina stora bruna ögon och frågade:

– Men pappa blev barnen friska efteråt?

– Nej min son, vi botade nog inget barn men de fick ha en alldeles speciell dag.

Efter en stund av funderingar förstod sonen (hoppas jag) att det viktiga är att hjälpa sina medmänniskor och hur bra det känns när man har möjlighet att faktiskt dela en sådan här upplevelse. Det finns ju faktiskt obegränsat att vardagssituationer där vi kan hjälpa varandra, sträcka ut en hand och göra hela skillnaden för en annan människa.

Vilka möjligheter ser du?

/Anton

 

 

CSR – en attraktionskraft för att behålla talangerna!

Publicerat den 11 november 2014 kl. 23:32

Igår kväll höll Zlatan ett historiskt tacktal när han tog emot Guldbollen, det var ett tal som väckt stor uppmärksamhet runt om i fotbollsvärlden. I samband med att han tog emot priset hedrade han sin bortgångne bror, Klas Ingesson och Pontus Segerström, vilka nyligen gått bort i sjukdomar. En tårögd Ibrahimovic visade sin storhet genom att på upp på scenen och bland annat säga:

”Det finns ett liv vid sidan av som är mycket viktigare än det här. Må de vila i frid.”

Ett sådant citat berör egentligen alla människor, vi var nog många som tittade på Fotbollsgalan och fällde en tår hemma i TV-sofforna igår kväll. Livet är så mycket skörare än vad vi tror. I jakten på nya segrar och avancemang är det lätt att glömma bort de viktigaste delarna i livet. Visst är det ganska underligt att det ofta krävs svåra sjukdomar eller tragedier för att vi ska få ett bredare perspektiv på livet?

Vår bransch liknar den professionella fotbollen på så vis att vi ofta har en prestationskultur. Vi ska ständigt nå nya mål och mäts utifrån flera variabler, på teamnivå, individnivå osv. Personligen gillar jag den här kulturen då jag i grund och botten gillar att tävla och ständigt utveckla mig själv att bli bättre på det jag gör. På samma sätt som i ett fotbollslag hjälper vi varandra att hela tiden bli bättre. Dock så finns det andra saker i livet som motiverar, precis som Zlatan sa så är det viktigt att lyfta blicken ibland, känna i hjärtat vad som verkligen betyder något och kanske engagera sig i andra aktiviteter?

Det är här som CSR kommer in i bilden för vår bransch. Förutom att utveckla världens bästa försäkrings och banktjänstemän, vad gör egentligen våra arbetsgivare för att förbättra samhället och världen vi lever i? Jag gjorde en del research kring hur framtidens kollegor tänker när de söker drömjobbet. Det visar sig ganska snabbt att dagens unga talanger har större krav på deras framtida arbetsgivare, de vill ha möjlighet till personlig utveckling utöver själva jobbet. Möjligheten att jobba för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle ser många som en motiverande faktor när man väljer arbetsgivare.

Babybojen

Jag har förmånen att jobba för en arbetsgivare som tar de här frågorna på allvar, ett initiativ som jag är engagerad i heter Babybojen. Projektet innebär att Trygg-Hansa tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet besöker 15 olika simhallar runt om i Sverige för att öva flytträning med föräldrar och deras små barn. Babybojen är ett program som lär små barn att flyta i vattnet och visionen är att inget barn ska drunkna. Som pappa till Julian, 3 år känner jag att det här är ett viktigt initiativ för våra barn. Genom att få vara med och bidra till att skapa ett bättre samhälle växer vi som människor, det gäller bara att hitta möjligheterna och sammanhangen där vi kan påverka.

Vilken samhällsfråga är viktig för dig?

/Anton

 

Försäkringskollen – vilket skydd har du?

Publicerat den 25 oktober 2014 kl. 08:47

Visste du att en femtedel av svenska folket har dålig koll på vilket försäkringsskydd de har? I mitt arbete inom sjukskador möter jag dagligen kunder som behöver hjälp när de eller en familjemedlem blivit sjuka. Min uppfattning är att många saknar information om vad de har för försäkring – och för vad den täcker för. I kundens första möte med mig har ju skadan ofta redan inträffat, då kan det vara bra att koll på vilket försäkringsskydd man har.

Vad säger då statistiken? Mer än varannan person saknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring och nästan två av tio vet inte vilket försäkringsbolag de är försäkrade genom enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. En av fem uppger även att de har ganska eller mycket dålig översikt över sina försäkringar. Med anledning av detta startar Trygg-Hansa Försäkringskollen, ett initiativ där vem som helst får möjlighet att gå igenom sin försäkringssituation med en försäkringsexpert.

Försäkringskollen

Försäkringskollen tar upp vilka försäkringar man har utifrån boende, familjesituation, vad man har för bil samt verksamhet om man är företagare. Beroende på vilken levnadssituation man har behöver man olika försäkringar. Man undersöker vilka försäkringar som kan tas bort och vilka man skulle ha nytta av att lägga till. Vill du veta mer om just ditt försäkringsbehov? För mer information, titta in på Försäkringskollen här.

Så försäkrade är svenskarna: 

94 procent har en
hemförsäkring
64 procent har en motorförsäkring
49 procent har en sjuk- och olycksfallsförsäkring
44 procent har en olycksfallsförsäkring
57 procent har kontrollerat att deras försäkring är uppdaterad efter nuvarande
levnadssituation
15 procent är osäkra eller
vet inte i vilket försäkringsbolag de är försäkrade
16 procent
säger sig ha mycket bra översikt över sina försäkringar
2 procent är inte försäkrade
42 procent har aldrig eller minns inte om de har uppdaterat lösöret i sin
försäkring.

Vilken kategori tillhör du?

/Anton

 

 

Är du nästa Astrid Lindgren?

Publicerat den 6 februari 2014 kl. 21:54

Nyfikenhet är nog en av de viktigaste tillgångarna att ha i organisationer. Det är viktigt att uppmuntra till nyfikenhet av många orsaker. Jag ser fördelarna på många olika nivåer, men väljer här att fokusera på individuell nivå och företagsnivå. Jag definierar nyfikenhet som förmågan och viljan att ta till sig av det nya, det okända och lära sig av de nya erfarenheterna/kunskapen. På företagsnivå gäller det att vara nyfiken på omvärlden, vilka nya trender finns det? Vad gör konkurrenterna? Har vi de bästa försäkringssvillkoren? Vad säger den senaste forskningen?

 

För marknadsledaren gäller det att inte luta sig tillbaka på gamla meriter och tro att man inte behöver fortsätta att vara nyfiken och utvecklas. Visste du exempelvis att Bonnier initialt tackade nej till både Astrid Lindgren och J.K  Rowlings? Det är lätt hänt att missa nästa lysande stjärna om man inte är nyfiken på det nya och okända. I företagsvärlden finns det gott om exempel på marknadsledande företag som inte lyckats förändras i takt med tiden, kanske har man haft för lite nyfikenhet?

 

Nyfikenhet föder också inspiration att utveckla människorna i organisationerna. Personligen tror jag att det är oerhört viktigt att tända nyfikenhetens gnista hos medarbetarna, anledningen till det är att det skapar en större mening hos den enskilde individen. Plötsligt vågar man ta sig an större uppgifter och projekt och den här entreprenörsandan sprider sig vidare i organisationen. Vidare är just nyfikenhet en dörröppnare i alla relationer och i kundkontakterna. Vem köper du helst ifrån: säljaren som fokuserar pris/innehåll eller den som är nyfiken på just dig och försöker hitta en lösning som passar bäst för dig?

 

Häromveckan hade jag äran att representera Trygg Hansa vid Uniaden, en arbetsmarknadsdag på Umeå Universitet för studenter. Ett bestående intryck var alla engagerade och nyfikna studenter som jag hade nöjet att prata med. Det är otroligt hur givande samtal man kan ha på kort tid om man är genuint intresserad av den man pratar med.

Vem vet, kanske någon av dessa studenter är framtidens Astrid Lindgren?

 

/Anton

Globala karriärmöjligheter inom försäkring

Publicerat den 29 mars 2013 kl. 07:00

Glad påsk till er alla! Är du intresserad av en internationell karriär inom försäkring? I sådana fall tänkte jag få tipsa om RSA Global Graduate Programme. Här kommer en kortare information om den här spännande karriärmöjligheten:

”Our potential is yours
Lots of people work for a global company. But Trygg-Hansa is part of one of the world’s leading insurance groups that works for you. Whoever you are, wherever you want to go. Join our RSA Global Graduate Programme and we’ll use our international expertise, resources and opportunities to help you be the very best you can be. We’ll give you the opportunity to make a real difference.

We look for Graduates driven to succeed, committed to treating customers and colleagues right, always striving to be the very best. We believe in a two-way deal. We ask you to give us your best, so we can do our best by you. We want you to realise your potential, as you help us realise ours.

Your career journey will begin with a global induction in London followed by a two-year programme in Scandinavia together with your colleagues and in your job area of responsibility.”

Visst låter det spännande? Sista ansökningsdatum är 8 april, för ansökan går du vidare här.

/Anton

Har du Sveriges bästa granne?

Publicerat den 5 februari 2013 kl. 21:52

Snart är sportlovet här! Det är veckan då många av oss lämnar våra hem och åker iväg på skidsemestrar och annat kul. Det är tyvärr också då som inbrottstjuvarna vaknar till liv och gör oväntade besök ute i stugorna.

Med anledning av de ökade antalen inbrotten, har Trygg Hansa startat kampanjen ”Sveriges bästa granne”. Syftet med kampanjen är att uppmuntra till grannsamverkan för att motverka risken för att bli utsatt för inbrott då man är bortrest. Enligt Brottsförebyggande Rådet kan den totala brottsligheten minska med upp till 25 procent i områden med aktiv grannsamverkan. För att uppmuntra samarbete mellan grannar letar Trygg-Hansa nu efter grannar som är goda förebilder: Sveriges bästa granne.

Vad utmärker då en bra granne? Trygg-Hansa har frågat 3 435 personer i åldern 18-65 år hur de tycker att
en bra granne ska vara och det här är resultatet:

– Lämnar tillbaka lånade saker inom en vecka.
– Tittar till ditt hem två gånger i veckan när du är på semester.                                                                                                            -Kontaktar dig inom 10 minuter om ditt hus- eller billarm tjuter.
– Slutar att spela musik vid midnatt om han/hon har fest.
– Ber mindre än en gång per vecka om tjänster såsom att vattna växter, hämta posten, ta emot paket och skotta snö.
– Är social och småpratar gärna och länge med sin granne, tycker inte det blir jobbigt även om samtalet drar ut på tiden.

Vad tycker du utmärker en bra granne? Har du en granne som du kan räkna med gör det lilla extra?

I sådana fall kan ni vara med och tävla i nomineringen ”Sveriges bästa granne”. Alla kan vara med i tävlingen, skicka in en nominering senast den 25 februari 2013 på Trygg-Hansas  sida på Facebook, så är du och din granne med och tävlar om var sitt presentkort på en skidsemester värt 10 000 kronor hos SkiStar, och ett års gratis hemförsäkring hos Trygg-Hansa. Läs mer här.

 

/Anton

Vem vinner julklappspengarna?

Publicerat den 10 december 2012 kl. 20:17

Snart är det jul, har du hunnit med att inhandla årets julklappar? Om inte så kan jag tipsa om en julklapp som inte kostar dig någonting, men som ändå kommer väl till användning och gör en stor skillnad.

Trygg Hansa har valt att inte ge några julklappar till sina anställda i år. I stället har man valt att skänka bort julklappspengarna till välgörande ändamål. Man kan rösta på den välgörenhetsorganisation man vill ska få pengarna. För varje röst skänker Trygg Hansa 10 kronor.

Organisationerna man kan rösta på är: Barncancerfonden, Rädda Barnen, Världsnaturfonden WWF och Läkare utan gränser.

Målsättningen är att samla ihop 100 000 kronor och i skrivande stund är summan uppe i 79 450 kronor. Med din röst kan du vara med och påverka. Kampanjen avslutas nu på fredag då vinnaren ska koras.

Gå in och rösta här

/Anton