Gå direkt till textinnehållet
Thomas Theiler, Folksam. Foto: Alexander Donka
Thomas Theiler, Folksam. Foto: Alexander Donka

Så ser storbolagen på insurtechtrenden

De stora försäkringsbolagen har börjat investera i insurtechsektorn. Det är ingen tillfällighet.

Intresset för insurtech-scenen växer  i Sverige. Olika riskkapitalbolag letar efter potentiella insurtech-succéer. Också de stora försäkringsbolagen har börjat investera i sektorn, vilket inte är någon tillfällighet. Snarare är det ett tecken på att de har observerat teknikutvecklingen, vill undersöka affärsmöjligheterna med insurtech och bevaka sina marknadspositioner.

Thomas Theiler, affärsutvecklingschef inom affärsområdet Partner och kollektivavtal på Folksam, berättar att bolaget i samverkan med ett startuppbolag har utvecklat ett försäkringserbjudande som kan bli aktuellt i framtiden. Det bygger på att försäkringstagaren får tillgång till vattensensorer som kopplas upp mot försäkringsbolaget via en molntjänst, med målet att förhindra vattenskador i hemmet. Ett framtidsscenario skulle kunna vara att kunden och försäkringsbolaget får information via vattensensorerna om ett droppläckage och om att vattenskada kan inträffa. Försäkringsbolaget kan därefter sätta kunden i kontakt med en vvs-firma som kan åtgärda problemen innan skadan har uppstått.

– Den nya tekniken skapar nya möjligheter för oss som försäkringsgivare att utveckla bättre försäkringserbjudanden, med fokus på att förhindra skador, säger han.

En del utmaningar väntar dock innan tekniken blir en naturlig del av försäkringserbjudandet. En handlar om dataintegritet. Försäkringsbolaget samlar in information från kundens vattensensor – men vem är det egentligen som äger informationen rent juridiskt och vad händer med den om kunden avslutar försäkringen?

En annan utmaning handlar om de interna processerna. Kan försäkringsbolagen bygga effektiva och hållbara interna strukturer för att ta emot, analysera och svara på all information som genereras från de uppkopplade hemmens sensorer? Ytterligare en utmaning handlar om vem som ska ta kostnaderna. När vattensensorn rapporterar om potentiell vattenläcka och försäkringsbolaget därefter kommer överens med kunden om att anlita en hantverkare – ska denna kostnad ligga inbakad i försäkringspremien eller läggas utöver densamma? Sådana här frågor undersöks just nu, enligt Thomas Theiler.

– Min bedömning är att framtidens försäkringsbransch kommer att vara mer kund- än produktorienterad där försäkring blir mer av en tjänst. Självfallet ska vi finnas där när skada har uppstått men tonvikten kommer att ligga på att säkerställa att olyckan inte inträffar och med stöd av detta skapa en ännu bättre kundupplevelse, säger han.

Trygg-Hansa är ett annat bolag som vill dra nytta av tekniska innovationer. De undersöker bland annat affärsmöjligheterna kring blockkedjan, en uppmärksammad teknik som förknippas med den alternativa valutan bitcoin och som väntas revolutionera finansbranschen. Michael Blix, digital strateg på Trygg-Hansa, berättar att tekniken på sikt kan komma att bli ett självklart inslag i deras affärsmodell.

– Blockkedjan skulle kunna skapa mer tillit och förenkla transaktioner mellan försäkringsbolagen, kunder och andra involverade parter, säger han.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringsområdet, som omsätter drygt nio miljarder kronor, är ett annat segment som snart kan komma att präglas av skadeföre­byggande affärsmodeller baserade på IoT-tekniken. Länsförsäkringar köpte i september ifjol det svenska e-hälsobolaget Aifloo. Det utvecklar e-hälsoprodukter konstruerade med artificiell intelligens, exempelvis armband. Dessa kan mäta bärarens hälsostatus och sedan skicka information om puls och dylikt till en applikation. Ett möjligt framtidsscenario skulle kunna vara att dessa sensorer bakas in i sjuk- och olycksfallsförsäkringarna och skapar en bättre premiesättning. Johan Nyman, chef för sakförsäkringsservice på Länsförsäkringar, säger att bolaget just nu befinner sig i en lärandeprocess. Det handlar bland annat om att förstå kundernas behov och hitta kombinationer mellan den nya tekniken och försäkringsprodukterna, enligt honom.

– Kanske är det så att vi på sikt erbjuder en produkt som handlar om att skapa trygghet i hemmet för äldre, säger han och tillägger:

– Vi vill vara med i utvecklingen och tycker att det är intressant att samarbeta med startupbolag. Då får vi tillgång till deras teknik medan de kan dra nytta av att vi är ett gammalt, erfaret bolag med en stor kundbas och ett känt varumärke.

Text: Tomas Nilsson

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika