Gå direkt till textinnehållet
Bestämt dig för att fixa nytt jobb under hösten? Kanske har du svårt att få fart på jobbjakten när vardagen kräver sitt? Lugn, här kommer sex handfasta tips som hjälper dig till drömjobbet.
Bestämt dig för att fixa nytt jobb under hösten? Kanske har du svårt att få fart på jobbjakten när vardagen kräver sitt? Lugn, här kommer sex handfasta tips som hjälper dig till drömjobbet.

6 tips som får planen på nytt jobb att lyfta

Bestämt dig för att fixa nytt jobb under hösten? Kanske har du svårt att få fart på jobbjakten när vardagen kräver sitt? Lugn, här kommer sex handfasta tips som hjälper dig till drömjobbet.

Många är missnöjda med sina arbeten och vill byta jobb. Det visar till exempel TRR Trygghetsrådet i en undersökning som säger att cirka 1,8 miljoner svenskar vill byta jobb, men tvekar. Vanligaste orsakerna till att vilja byta jobb är utveckling, förändring, missnöje med lönen eller missnöje med chefen. I en annan undersökning säger 75 procent att de vill byta jobb.
– Få tar dock steget. I den senare undersökningen är det bara 10 procent som aktivt söker jobb. Detta trots att man kanske skulle trivas och utvecklas bättre i en ny roll hos sin arbetsgivare eller kanske i samma roll fast hos en annan arbetsgivare, säger Johan Åkesson, karriärkonsult på coachföretaget Verto.

TRR Trygghetsrådets vd har sagt att 20 år hos samma arbetsgivare i dag är mer problematiskt än att vara över 55 på arbetsmarknaden. Alltför många stannar kvar i en yrkesroll för länge, kanske i hopp om att arbetsgivaren ska erbjuda vidareutbildning. I stället för att själv tänka på sin egen utveckling och ta aktiva beslut för att skaffa sig rätt kompetens. Alldeles för få ser till att karriärväxla frivilligt, menar han.
Här kommer karriärkonsult Johan Åkessons tips för hur du går från ord till handling när det gäller att hitta ditt nästa drömjobb. Följ de handfasta råden och nå ditt mål.
– Men precis som när det gäller träning, att minska i vikt eller att föra ett projekt i hamn måste du ha en plan och hålla dig till den, säger Johan Åkesson.

 

6 TIPS SOM TAR DIG TILL NYTT JOBB:

1. Gör en nulägesanalys
Vill du verkligen byta arbete eller är jobbytartanken mer av en spontan, inte så genomtänkt idé?
Börja med analysera ditt befintliga arbete utifrån arbetsinnehåll, karaktär på arbetsuppgifterna, graden av utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Fundera sedan vidare på din arbetsgivares kultur, värderingar, anställningsvillkor, ledarskap och medarbetarskap. Om någon del är viktigare än någon annan för dig måste du vikta den delen tyngre.
Betygsätt varje del, använd exempelvis skalan 1-5. Tänk sedan igenom hur väl du i dag får använda hela din kompetens.
Om du ser att det finns för stora skillnader, kan du nu fundera på om det är en ny roll du söker, en ny organisation eller en kombination av båda.

2. Formulera ett yrkesmål
Vart ska du? Det är viktigt att nu tänka igenom vad du vill ha i nästa arbete, så att du inte bara söker dig bort från något. Gör en ordentlig beskrivning av ditt nästa arbetes innehåll, karaktär och inramning – ditt yrkesmål. Prioritera sedan bland de punkter du skrivit ner utifrån hur viktiga de är för dig.
Därefter kan du jämföra hur olika intressanta arbetsgivare och tjänster passar in på just ditt yrkesmål.  Punkterna i ditt yrkesmål blir också ett bra underlag för de frågor du ställer till arbetsgivaren vid kommande anställningsintervjuer.

3. Arbeta med delmål
Tiden fram till ett nytt jobberbjudande är något som de flesta jobbsökare underskattar.
– Vi brukar rekommendera en tidsperiod på runt sex månader för sitt jobbsökande, säger Johan Åkesson.
Att känna motivation och engagemang för ett mål som ligger så lång bort kan vara svårt. Sätt därför upp olika mätbara delmål för varje vecka och något större mål för varje månad, råder Johan Åkesson.
Delmålen kan initialt vara att ta fram de verktyg du behöver, som CV, profil på Linkedin och presentationer. Men ganska snart skiftar du fokus till antal gjorda kontakter på arbetsmarknaden, personer i kontaktnätet, rekryteringskonsulter, ansökningar på annons och direktkontakt med arbetsgivare.

4. Gör en projektplan
Precis som vid projekt på jobbet är det viktigt att göra en skriftlig plan för ditt jobbsökningsprojekt. I planen har du med ditt yrkesmål, dina delmål som ska uppnås på vägen, du har en strategi och du har skrivit ner tidsatta och mätbara aktiviteter som du ska genomföra för att nå ditt mål.  Planen ger dig en struktur för din arbetssökning och hjälper dig hålla en hög aktivitetsnivå.
– När du sedan praktisk börjar arbeta med din jobbsökning, är det viktigt att du kontinuerligt utvärderar och reflekterar över dina insatser, så att du inte hamnar i en återvändsgränd.  Du måste ofta ställa dig frågan om du gör rätt saker och i tillräcklig omfattning. Planen måste vara ett levande dokument som ständigt uppdateras och utvecklas, säger Johan Åkesson.

5. Skaffa en jobbpartner

På jobbet får du stöd i din utveckling av chefer och kolleger. De hjälper dig att sätta mål, utvärdera, följa upp och ger dig återkoppling. Nu måste du klara dig själv och driva processen helt på egen hand.
– Om vi inte får en ganska snabb respons på våra ansökningar eller tagna kontakter, är det lätt att tröttna och ge upp. En bra idé är därför att engagera någon du känner som kan vara din jobbsökarpartner. Eller fundera på om du ska anlita en karriärkonsult, föreslår Johan Åkesson.

6. Skapa positiv energi
Det ska vara roligt att söka jobb och inte ytterligare en börda. Försök att ställ in tankarna på vad du vill göra och inte vad du måste göra.
– Gör en lista på allt positivt ett nytt arbete skulle innebära och sätt upp den på kylskåpsdörren. Skriv varje dag upp saker som du gjort bra och är nöjd med. Belöningar är också en viktig ingrediens. Komplettera din projektplan med olika belöningar som du får när du har uppnått dina olika delmål, tipsar Johan Åkesson.
Passa på att lära känna nya människor, söka upp gamla kontakter och vänner eller utveckla något av dina fritidsintressen. Om du vill göra ett karriärskifte säger nätverksforskningen att du har störst chans att få bra tips och information av så kallade svaga kontakter i ditt nätverk. Svaga kontakter är personer som inte känner dig såväl varken privat eller professionellt. Men som du kanske träffar i träningslokalen eller i en förening du är med i.
– De ser dig med nya ögon och kan ha idéer på karriärvägar eller arbetsgivare som du inte känt till tidigare, menar Johan Åkesson.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord