Gå direkt till textinnehållet

Bolagen som ger branschen dåligt rykte

Medan större delen av finansbranschen arbetar för att öka kundernas förtroende för branschen så finns det en liten klick bolag som svärtar ned ryktet.Finansliv har tittat närmare på vilka de är och hur de kan stoppas. 

De här rensar i röran

Finansinspektionen – Kan både dra in tillstånd för banker, försäkringsbolag och andra finansföretag eller ge dryga böter.

Konsumentverket – Driver i första hand frågor om marknadsföring och försäljning. Stämmer ibland bolag i Marknadsdomstolen.

Allmänna reklamationsnämnden – ARN – Ifjol gjordes drygt 1 300 anmälningar mot banker och försäkringsbolag. Endast tio procent av kunderna fick rätt.

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd – Färsk nämnd som nyligen uteslöt den första Insuerec-licensierade mäklaren.

Swedsecs disciplinnämnd – Har rätt att dra in Swedsec-licensen för rådgivare. Gjorde det åtta gånger under 2014.

Ekobrottsmyndigheten – När Finansinspektionen misstänker brott vänder de sig hit.

Marknadsdomstolen – När Konsumentverket har fått nog av något finansbolags marknadsföringsmetoder stämmer de inför MD.

Reklamombudsmannen – Prövar oetisk reklam.

DM-nämnden – Granskar telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring.

Etiska nämnden för Fondmarknadsföring. Fondbolagens egen nämnd.

 

 

 

Drygt 90 000 anställda och 17 000 företag (varav 12 000 egenföretagare).

Där har ni finansbranschen.

De flesta är seriösa som gör vad de ska och håller sig till regler och lagar. Och lägger stora resurser på att leva upp till alla lagliga krav och kundernas förväntningar.

Men sedan finns det några som inte håller måttet utan drar ned ryktet för alla som är seriösa.

Branschens rötägg.

Den 26 maj gick det illa för ett av dem. Då hände det som tidigare aldrig hänt. En försäkringsförmedlare blev av med sin Insuresec-licens.

Mäklaren hade förmedlat seniorlån och kapitalförsäkringar till pensionärer med osjyssta metoder. Mäklaren har felaktigt påstått att hens råd bygger på en opartisk analys, haft glädjekalkyler och brustit i kravet på att dokumentera sina kundrelationer och affärer.

Det tio sidor långa beslutet – 2015:2 – avslutas med två punkter:

  1. Förmedlarens licens återkallas.
  2. Förmedlaren avförs ur Insuresecs register.

Ett bevis för att Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd kan ta i med hårdhandskarna.

– Insuresec har funnits i tre år och nämnden i ungefär 1,5. Det är första gången någon utesluts. Det var Reklamombudsmannen som först gav mäklaren kritik för vilseledande reklam. När vi såg det bestämde sig nämnden för att granska mäklaren, säger Lina Odelbrink, operativ chef på Insuresec.

Men att kastas ut ur Insursec som licensierar försäkringsmäklare behöver inte betyda slutet. Visserligen har en del bolag som Skandia, SPP och SEB sagt nej till att samarbeta med mäklare utan Insuersec-licens, Men det finns andra bolag och mäklarens tillstånd hos Finansinspektionen dras inte in.

– Nej, det dras inte in per automatik, säger Karin Grefberg, enhetschef på avdelningen för tillsyn av värdepappersmäklare på Finansinspektionen.

Varför inte?

– Insuresec är ett fristående licensieringsföretag.  Det finns inget krav på att vara licensierad för att få tillstånd hos oss. Men vi kan bestämma oss för att initiera en granskning om vi tycker det är befogat, säger Karin Grefberg.

Kommer ni att granska?

– Vi uttalar oss aldrig om vi inleder en granskning eller inte. Det är först om vi återkallar tillstånd som vi går ut offentligt, säger Karin Grefberg, som berättar att FI avbryter en granskning om företaget självmant avregistrerar sig.

Vad händer om bolaget ansöker om tillstånd igen, kanske under annat namn?

– Vi prövar det, men kollar naturligtvis historiken.

Den uteslutna försäkringsförmedlaren är inget undantag när det gäller information till kunderna. När Konsumentverket nyligen granskade 30 mindre försäkringsförmedlare var informationen till kunderna bristfällig hos 21 stycken.

Inget oväntat, enligt verket, som menar att försäkringsförmedlarna sticker ut i förhållande till andra grupper de granskar.

Men det finns några till. Konsumentverket, Finansinspektionen och andra instanser som granskar finansbolag riktar ofta kritik mot:

SMS-låneföretagen. Det tog inte mer än några månader efter att de första sms-lånen introducerades som Konsumentverket började agera.

– I början handlade det mest om försäljningsmetoder och avtal. I dag är den största kritiken mot kreditprövningen. Det är för lätt att få lån och många kunder får problem, säger Gunnar Wikström, jurist på Konsumentverket.

Pensionsrådgivarna. Här fanns minst lika många rötägg som bland sms-låneföretagen i flera år. Men sedan lagen för rådgivningen skärptes i fjol så att det krävs skriftlig underskrift av kunden har kritiken minskat. Men långtifrån försvunnit.

Fredrik Nejman

 

Här är några av företagen som ofta får klagomål.

Baraspara. Konsumentverket har stämt bolaget i Marknadsdomstolen. Fällts flera gånger i DM-nämnden för att allvarligt ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Key Code Security. Säljer tjänster för att bland annat spärra bankkort. Följer inte god sed och har fällts i DM-nämnden flera gånger.

Allra. Pensionsrådgivare som anmälts många gånger och fått stark kritik. Hette tidigare svensk Fondservice.

Gar-bo Försäkring. Säljer byggfelsförsäkringar och har fällts många gånger i Allmänna reklamationsnämnden.

My Safety. Marknadsdomstolen har satt stopp för tveksamma försäljningsmetoder av olika spärrtjänster. Följs inte beslutet får de böta en miljon kronor.

Festival International. Värdepappersföretaget blev av med sitt tillstånd av finansinspektionen.

Skandinavisk Kapitalförvaltning(försäkringsförmedlare). Finansinspektionen har återkallat tillståndet.

Autocash, Bankomatföretag som blivit av med tillståndet att också hålla på med betaltjänstverksamhet av Finansinspektionen.

Lundstedt Fond & Finans. Har fällts två gånger i DM-nämnden för att ha brutit mot god sed vid direktmarknadsföring.

Grandvik. I vintras stoppade Konsumentverket företagets tre varumärken – Kortlån, Extrakredit och Kreditkontot från att låna ut pengar. Ett beslut som senare Kammarrätten i Göteborg upphävde – i väntan på att den rättsliga prövningen är klar.

 

Köp Finansliv och få fler exempel och hela texten finns här.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord