Gå direkt till textinnehållet
”Förtroendekrisen 2016”. Det kallas bankernas senaste år av Svenskt kvalitetsindex, SKI, i deras nya rapport.

De bankerna får högst och lägst kundbetyg

Trots räntehöjningarna är de svenska kunderna nöjda med sina banker. Företagskunderna är mer nöjda än på flera år, visar Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning. Men några banker hamnar under snittet.

Det senaste året har svenska bankkunder mött en stigande inflation, ökad ekonomisk oro och kraftigt höjda räntor. Trots det är kunderna ganska nöjda, visar statistik från Svenskt Kvalitetsindex. Bland privatkunderna har kundnöjdheten visserligen minskat något under året. Men ingen bank får under 60 i betyg, vilket räknas som godkänt.

– Jag måste säga att jag är positivt överraskad. Branschen har bemött kundkrav och kunderna har inte straffat sina banker för den pågående krisen, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i en kommentar.

Bland företagskunder har nöjdheten i stället ökat, och är nu på den högsta nivån sedan 2015. De banker som får högst betyg är Sparbankerna och Handelsbanken, medan Nordea och Danske Bank hamnar i botten. Även de får dock över godkänt, lägst hamnar Nordea med 66,1 i betyg.

Bland privatkunderna hamnar Nordea också längst ner. Banken tappar lite i nöjdhet i år, efter att ha förbättrat sig tidigare år. Även Swedbank, SEB och Danske Bank hamnar under snittet, men inget av bankerna får alltså lägre än 60 i betyg. Högst kundnöjdhet bland privatkunder har Sparbankerna, följt av Länsförsäkringar Bank.

– Förbättringen bland företagskunder kan spåras till bättre service och kontaktupplevelse. Privatkunderna är något mer påverkade av yttre omständigheter och här är frågor kring förtroende och image mer viktiga, säger Love Westin, analyschef på Svenskt Kvalitetsindex.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord