Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Unga har större förtroende för bankerna

Personer i åldrarna 18–24 år har större förtroende för bankers framtidspotential än äldre. Det visar ny forskning från Stockholm Business School. »Unga tycker generellt sett bättre om bankerna«, säger Tony Apéria, som gjort studien.

Tony Apéria har undersökt allmänhetens syn på elva bankers framtidspotential under åren 2021 och 2022. Drygt 8 800 svenskar i åldrarna 18–74 år har fått svara på frågor om bankernas kundfokus, innovation, inspiration och enkelhet. Utifrån svaren har bankerna sedan rankats i ett Framtidsindex i skalan 0–100.

– Jag har studerat banker länge, första kartläggningen gjorde jag 2001 när Nordea bildades, säger Tony Apéria, som är forskare vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Om studien

8 833 svenskar i åldrarna 18–74 år har fått bedöma elva bankers framtidspotential utifrån fyra områden:

  1. Innovation: a) Har bättre produkter, tjänster, upplevelser än konkurrenterna. b) Har alltid nya sätt att möta mina behov (i såväl fysiska som digitala kanaler).
  2. Kundfokus: a) Lyssnar på kunden och agerar på kundens idéer och förslag. b) Uppfyller ett viktigt behov i mitt liv.
  3. Inspiration: a) Inspirerar mig. b) Är moderna och följer med sin tid.
  4. Enkelhet: a) Gör mitt liv enklare. b) Finns där när jag behöver det.

Svaren har sedan sammanvägts i ett framtidsindex i skalan 0–100. Studien har genomförts löpande under 2021–2022.

 

En bank sticker ut i studien. Avanza får klart högst betyg, med ett framtidsindex på 71 jämfört med snittet på 58.

– Avanza och Nordnet var ganska jämbördiga för några år sedan. Men nu är Avanza klart före, säger Tony Apéria.

Nordnet har ett framtidsindex på 60, samma som Länsförsäkringar och Klarna, som alla hamnar över snittet. SBAB ligger precis på snittet, medan Swedbank, Skandiabanken och Handelsbanken hamnar strax under.

I botten syns SEB och Nordea med ett index på 53, och allra sist hamnar Danske Bank med ett index på 52.

– Danske Bank har aldrig riktigt återhämtat sig efter penningtvättsskandalen, säger Tony Apéria.

Framtidsindex.

Studien visar också att yngre har betydligt högre förtroende för bankerna än äldre. Av de svarande i åldrarna 18–24 år får samtliga banker högre betyg. Där är snittet ett index på 64. Den äldre målgruppen, i åldrarna 55–74 år, ger bankerna bara 53 i snittindex.

– De unga tycker generellt sett bättre om bankerna, de ser en större framtidspotential, säger Tony Apéria.

Tony Apéria.

Den yngre målgruppen rankar också Avanza högst, men där är skillnaden mellan bankerna inte lika stor. Klarna får näst bäst betyg, med ett index på 68, medan Swedbank får 67.

– Vi ser att Swedbank kommer upp på tredjeplats bland de unga, jämfört med en sjätteplats bland befolkningen som helhet.

Även Nordea och Danske Bank får betydligt högre betyg av den yngre målgruppen. Där är det i stället Handelsbanken, SBAB och Skandiabanken som hamnar i botten.

Framtidsindex 18–24 år.