Gå direkt till textinnehållet
”Förtroendekrisen 2016”. Det kallas bankernas senaste år av Svenskt kvalitetsindex, SKI, i deras nya rapport.

Bankerna med mest och minst nöjda kunder

Kunderna är mindre nöjda med sin bank nu än tidigare, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste undersökning. Därmed är den uppåtgående trenden sedan 2017 bruten. Läs vilka banker som hamnar i topp – och i botten.

Sedan 2017 har kundnöjdheten bland svenska bankkunder stadigt gått upp. Men inte i år, visar undersökningen SKI Bank 2022. Den ökade missnöjdheten är en effekt av kriget i Ukraina, enligt SKI. »Den ekonomiska och politiska instabilitet som följt har påtagligt påverkat företag och människor på ett annat sätt än under pandemin.«, skriver SKI i rapporten.

– Efter år av pandemi är vi nu i en helt annan typ av kris. Men även om vi ser en nedgång i årets studie så har branschens aktörer i stort lyckats möta kundernas behov, krav och förväntningar även denna gång, säger Svenskt Kvalitetsindex vd Johan Parmler i en kommentar.

Johan Parmler, SKI.

En annan trend som syns i årets undersökning är att skillnaden i kundnöjdhet mellan nischbankerna och storbankerna minskar, till storbankernas fördel. De kunder som samlar alla sina banktjänster hos en aktör är mer nöjda, visar undersökningen.

– Vi har länge pratat om en ny typ av kundlojalitet, där tendensen varit att kunderna inte byter bank utan skaffar sig en till, även om man är nöjd med sin huvudbank. Den här tendensen har nu avstannat. De så kallade fullsortimentsbankerna lyckas väldigt bra med sitt helhetserbjudande. I tider av osäkerhet tenderar vi människor också att vända oss till stora, stabila varumärken, säger Love Westin, analytiker på SKI.

Nöjdast kunder både på privat- och företagssidan har de fristående sparbankerna. Bland storbankerna är det Handelsbanken som har nöjdast kunder totalt sett, följt av SEB. SEB ligger dock högst bland storbankerna gällande kundnöjdhet bland företagskunder. Störst förbättring står Nordea för, även om banken fortfarande ligger under branschsnittet.

I botten hamnar Swedbank, både bland företags- och privatkunder. Men ingen bank hamnar under index 60, som är gränsen för godkänt.

– Man kan kanske säga att det är färre toppar och dalar, säger Johan Parmler.