Gå direkt till textinnehållet
Axel Eklund-Bona och Tindra Hedlund går Business&Economics, Handelshögskolan. Foto: Jonas Eng

Undersökning: Nätbank lockar mer än storbanker

Fintech och ett par svenska banker ökar i popularitet som framtida potentiella arbetsgivare bland ekonomstudenter i Sverige, enligt Universum Globals senaste rapport. Avanza klättrar förbi storbankerna, men är tätt följd av Swedbank och SEB.  

På Handelshögskolan har restriktionerna efter pandemin nyligen lyfts när Finansliv kommer på besök. Då och då strömmar studenter in genom skolans tunga ekport och fyller, om än försiktigt glest aula, bibliotek och salar.

Tindra Hedlund och Axel Eklund-Bona, båda 22 år, går i samma klass på kandidatprogrammet Business&Economics, och tar examen nästa vår. De arbetar dessutom i studentkåren, och rör sig vant genom skolans korridorer.

Med sin utbildning är de eftertraktade på arbetsmarknaden. Enligt en undersökning från Akavia (fackförbund för bland annat ekonomer, it-akademiker och jurister) får 46 procent av ekonomistudenterna jobb innan de ens avslutat sina studier.

Visst är Tindra Hedlund och Axel Eklund-Bona medvetna om att en blomstrande arbetsmarknad förmodligen väntar. Samtidigt är pressen på Handelshögskolan stor internt. Ett vanligt skäl till att studenter söker sig till studenthälsan är just att de är stressade av att de måste få bra studieresultat, påpekar Axel Eklund- Bona.

– Det är särskilt påtagligt inom finans, där man konkurrerar om de finaste jobben internationellt. För att få jobb på bank i London krävs bra betyg.

Det är dock inte i första hand de stora internationella jättarna som Goldman Sachs och JP Morgan som lockar de båda Handels-studenterna. Axel Eklund-Bona lockas i högre grad av startupbolag som Klarna och Voi.

– De har kommit från Handelshögskolan från början, jag tror att det har fostrat någon slags entreprenörsanda. Det, tech och ekonomi har nog lett till att folk söker sig till arbetsplatser utöver den klassiska banan, säger han.

Tindra Hedlund, som under sista studieåret valt inriktning redovisning, kan mycket väl tänka sig att jobba på bank i framtiden.

– Jag har funderat på svenska storbanker, och har länge känt att jag vill jobba på ett stort, etablerat företag. Där är det är tydligt vad man ska göra, och man får möjlighet att jobba internationellt.

Under förra sommaren då hon praktiserade på en medicin-startup fick hon dock även smak för det stora ansvar det innebar att jobba för ett mindre bolag.

– Det var häftigt med så mycket ansvar.

Just nu är hon också nyfiken på medtech och health care, berättar hon.

Vi ser företag som Astrazeneca klättra med raketfart, inte minst bland it-studenter.

Hennes preferens ligger i tiden. Det senaste året har läkemedelsbranschen blivit allt mer attraktivt bland ekonomi- och it-studenter, visar den senaste rapporten från undersökningsbolaget Universum Global, som Finansliv tagit del av.

– Vi ser företag som Astrazeneca klättra med raketfart, inte minst bland it-studenter, uppger Beatrice Odin, nordisk marknadschef, Universum Global.

FinTech och banker – speciellt de svenska, är också trendande industrier som det senaste året vuxit i popularitet som lockande arbetsplatser bland svenska ekonomistudenter, it-akademiker och civilingenjörer. Särskilt klättrar bolag som Avanza, Klarna, Swedbank och SEB på listan, medan Handelsbanken och Nordea backar i placering jämfört med tidigare år.

– Techbolag är mer än bara bank, det lockar många att jobba med innovativa produkter. Hela techbranschen är väldigt trendig, utvecklingsmöjligheterna generellt bra, liksom möjligheten att göra internationell karriär, säger Beatrice Odin.

Nätbanken Nordnet ligger dock långt efter Avanza i rankningen. En myndighet som Finansinspektionen hamnar också långt ned på listan.

– Det finns en fördom om att du tjänar mer om du jobbar i privat sektor, säger Tindra Hedlund.

Hur viktigt är då hög lön? Visst måste man få in till hyran varje månad, konstaterar hon.

– Viktigast är ändå att arbetet är stimulerande, att ha ett jobb som jag älskar att vakna upp och gå till om morgonen, att trivas i kulturen på det företag man ska jobba på.

Pandemin har satt sina spår; studenterna suktar efter trygghet och gemenskap, efter år av osäkerhet och isolering.

Tydliga trender i Universum Globals undersökning är annars prioritering av en trygg, fast anställning, och att team-inriktat arbete värderas markant högre i år.

– Pandemin har satt sina spår; studenterna suktar efter trygghet och gemenskap, efter år av osäkerhet och isolering. Att trivas på arbetsplatsen har blivit superviktigt, säger Beatrice Odin.

I linje med rapporten uttrycker både Axel Eklund-Bona och Tindra Hedlund en törst efter lagarbete.

– I stället för att sitta som controller vore det kul med ledarskap, och att jobba i grupp, säger Tindra Hedlund.

De har en positiv bild av Svenska storbanker som potentiella arbetsgivare. Men det är inte i första hand dem de tänker på när de får nämna var de helst vill vara om fem år. Tindra Hedlund vill jobba på ett internationellt bolag, med kontor i Sverige.

– Helst vill jag jobba med ledarskap; att leda ett team, projekt eller bolag.

Jag jobbar gärna i chefsbefattning, eller med teamarbete, i bolag som Klarna eller Spotify. Det känns väldigt i tiden, att få inkorporera just techbiten av business.

Axel Eklund-Bona vill i sin tur helst driva ett eget företag.

– Annars jobbar jag gärna i en chefsbefattning, eller med teamarbete, i bolag som Klarna eller Spotify. Det känns väldigt i tiden, att få inkorporera just techbiten av business, säger han.

Deras framtidsdrömmar ligger i linje med resultaten i Universum Globals rankning. Bland företagen blev Google, som under det senaste decenniet dominerat ställningen som den mest attraktiva arbetsgivaren bland ekonomistudenter och IT-studenter omsprungen av Spotify i popularitet.

Så rankar studenter banker och företag (placering 1-100)

Studenter inom Business Economics:

Nordea:

2017: plats 14
2020: plats 29
2021: plats 21

Handelsbanken:

2017: 7
2020: 14
2021: 15

Swedbank
2017: 8
2020 12
2021:  5

SEB
2017: 9
2020: 11
2021: 6

Danske Bank
2017: 35
2020: 54
2021: 50

Nordnet:

2017: 55
2020: 76
2021: 54

Avanza:
2017: 29
2020: 10
2021: 4

Klarna:
2017: 42
2020: 16
2021: 16

Finansinspektionen:
2017: 36
2020: 37
2021: 30

IT-studenter:

Nordea
2017: 58
2020: 46
2021: 64

Handelsbanken
2017: 41
2020: 57
2021: 59

Swedbank
2017: 37
2010:  37
2021:  44

SEB
2017: 36
2020:  25
2021: 39

Danske Bank:
2017: 85
2020: 75
2021: 90

Nordnet:
2017: 70
2020: 0
2021: 60

Avanza:
2017:0
2020: 20
2021: 11

Klarna:
2017: 24
2020:13
2021: 4

Finansinspektionen
2017: 0
2020:0
2021: 87

*SBAB finns inte med på listan över de 100 mest attraktiva arbetsgivarna, vare sig bland ekonomistudenter eller IT-studenter.

Företag studenterna rankar som mest lockande som arbetsgivare: 

Business&Economics-studenter: 

1.     Spotify
2.     Google
3.     Ikea

Civilingenjör:
1.     Google
2.     Spotify
3.     Volvo Cars

IT- studenter

1.     Spotify
2.     Google
3.     Microsoft

Varje termin låter Universum Global undersöka vilka arbetsgivare som är mest attraktiva bland svenska studenter. Den senaste studentundersökningen 2021 har besvarats av 21 000 studenter, bland annat vid utbildningar inom ekonomi, juridik, IT, program till civilingenjör.

Källa: Universum Global 2021

De flesta nyutexaminerade ekonomstudenter söker sig till antingen bank- och finanssektorn, eller till arbete inom revision och redovisning, berättar Abelone Tischbein-Madsen, verksamhetsansvarig vid Akavias studentverksamhet.

En stor utmaning från arbetsgivarsidan är att få in it-kompetens inom många områden. Bank- och finanssektorn har ett stort behov av ekonomer som behärskar dataanalys, och som är duktiga på att omvandla stora mängder data till användbar information.

Anpassas utbildningarna efter dessa behov?

– Som fackförbund försöker vi uppmärksamma att det behövs. Men det tar tid att ställa om. Så det vi rekommenderar studenter nu är att kanske själva ta en extra kurs i it för att i högre grad möta arbetsmarknadens behov.

För it-akademiker är arbetsmarknaden glödhet. De får, liksom ekonomistudenter, i hög grad arbete kort tid efter, eller rentav före examen.

Just it-studenter söker sig dock i högre grad mot telekombolag, inte till bank och finans. Eftersom behovet av it-kunskap är högt även i banksektorn, borde banker mer aktivt gå ut och försöka locka till sig dessa studenter, så att de vet att de är efterfrågade, tycker Abelone Tischbein-Madsen. Att enbart locka med hög lön är inte tillräckligt, visar Akavias undersökningar. Hög lön, förmåner och möjlighet att bli chef prioriteras nu lägre bland studenterna än arbetsmiljö och bra kolleger.

– Man värdesätter också i högre grad ett hållbart arbetsliv. Det vi också ser tydligt är att studenterna nu i högre grad än tidigare vill bidra till en bättre värld. Det rör sig om en yngre generation, som vuxit upp med oro kring klimat, terror och pandemi,säger Abelone Tischbein-Madsen.

Att arbetsmarknaden efterfrågar mer it-kunskap är Tindra Hedlund och Axel Eklund-Bona medvetna om, och de tycker att utbildningen integrerat just it mer. I statistikkurserna, där man förr fick färdig statistik, bygger studenterna nu exempelvis moduler själva.

Stor del får jobb före examen

46 procent av de nyutexaminerade ekonomerna i fackförbundet Akavias undersökning får jobb innan de avslutat sina studier, 24 procent inom 1-3 månader, och 15 procent inom 4-6 månader.

De vanligaste branscherna de jobbar inom är revision, bank eller annan privat verksamhet. Den vanligaste anställningsformen bland ekonomerna är tillsvidareanställning.

Bland nyutexaminerade IT-akademiker fick 38 procent sitt första arbete med relevans för utbildningen redan innan avslutade studier.

Inom en till tre månader efter avslutade studier har nästan sju av tio it-akademiker arbete med relevans för utbildningen.

Källa: Akavia. 

Hur lockande känns då banksektorn för en it-akademiker?
Alexandra Pierong, 25, går ett tvärvetenskapligt systemvetar-program med marknadskommunikation och it vid Stockholms universitet, och tar examen i vår.
– Jag vet att banker har behov av it-akademiker, jag har varit inne på det spåret. Det är viktigt att digitaliseringen sker på säkert sätt på banker, som har så känslig information, säger hon.

Företag som Google och Spotify står också högst på listan över arbetsplatser, om hon får drömma. I linje med Universum Globals rapport föredrar hon Spotify framför Google.

– Varför vet jag inte; det bara är så, säger hon.

Alexandra Pierong, it-akademiker, prioriterar fast anställning högt, och räknar med det i framtiden. Foto: Privat

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord