Intervjun
»Det är fel att FI driver bostadspolitiken«
Birgitte Bonnesen, vd Swedbank. Foto: Oskar Omne

»Det är fel att FI driver bostadspolitiken«

Intervjun Swedbanks vd Birgitte Bonnesen är inte orolig över den skakiga bostadsmarknaden för bankens egen del. Men hon tycker att politikerna måste ta sitt ansvar och inte bara höja amorteringskravet.

När Finansliv träffade Birgitte Bonnesen senast var hon nytillträdd vd på Swedbank. Då pratade hon om pressen från fintechbolagen, och att samarbeten mellan storbankerna och de nya, digitala uppstickarna kunde bli nödvändiga i framtiden.

Sedan dess har utvecklingen gått fort.

– Det har hänt jättemycket på marknaden, många nya aktörer har kommit och det har skett en extremt snabb teknikutveckling, säger Birgitte Bonnesen.

Birgitte Bonnesen

Utbildning:

Executive MBA vid Handelshögskolan i Stockholm 2004-2006, masterexamen i ekonomi och moderna språk (engelska och franska) vid Århus universitet 1979-1985.

Karriär:

1987–2000: Chef för bland annat Finansiella Institutioner Mature Markets på Swedbank.

2000–2001: Strategisk affärsutveckling

2001–2004: Olika chefsbefattningar inom International Banking

2004–2008: Chef för CRM inom Swedbank Markets

2008–2009: Chef för Globala Finansiella Institutioner och Trade Finance

2009–2011: Chef för Swedbanks internrevision

2011–2014: Chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet

2015–2016: Chef för Swedbanks svenska bankverksamhet

2016– Vd och koncernchef Swedbank

2017– Ordförande Svenska Bankföreningen

Samarbeten med fintechbolag är inte längre en möjlighet, utan en verklighet för storbankerna. Swedbank är inget undantag. Banken är bland annat partner till den sociala aktieappen Sprinklebit och har investerat i abonnemangsappen Mina Tjänster.

I enheten digital banking samlar Swedbank internetbanken, mobilbanken, digital säljsupport, utveckling och innovation. Nyligen lanserades dessutom en Open banking-plattform som ska göra det möjligt för andra bolag att ta del av bankens data på ett säkert sätt.

Det kommer att bli fler samarbeten med fintechbolag framöver, enligt Birgitte Bonnesen.

– Vårt mål är att förbli lika relevanta som vi är idag. Då måste vi hitta fler samarbeten, med fintechbolag och andra. Men fintechbolagen distribuerar bara i en kanal, vi finns i det fysiska mötet också, det är viktigt.

Nu driver Finansinspektionen bostadspolitiken, det tycker jag är fel.

Under Birgitte Bonnesens tid som vd har Swedbank förbättrat resultatet stadigt, och ökat volymen på bolån. Den senaste tidens turbulens på bostadsmarknaden oroar henne inte.

– Vi är trygga med vår portfölj. Vi har följt alla regler, ofta implementerat dem tidigare än de kommit.

Hon tror inte att det prisfall på bostäder vi ser nu är en bubbla som spricker, utan snarare en sund korrigering.

– Jag har mycket samtal om utvecklingen med olika aktörer på fastighetsmarknaden. Vi ser att priserna planar ut efter en tid med extrema prisuppgångar i vissa delar av landet. Jag tror faktiskt att det är rätt bra.

Men det finns fortfarande ett enormt bostadsbehov för »vanliga människor«, påpekar Birgitte Bonnesen. De som vill flytta till Stockholm från andra delar av landet har inte råd att köpa en bostad, och kön för att få en hyresrätt är decennier lång. Där måste politikerna ta sitt ansvar, tycker hon.

– Nu driver Finansinspektionen bostadspolitiken, det tycker jag är fel. Politikerna måste göra något åt det här, i stället för att bara höja amorteringskravet.

Vad bör de göra, tycker du?

– Se över hyresmarknaden, bygga mer bostäder för vanliga människor. Det handlar om de demokratiska grunder som vi vilar på, att främja allas möjligheter i samhället.

Birgitte Bonnesen är inte negativ till amortering, tvärtom. Men hon tycker att det skärpta amorteringskrav som ska träda i kraft i mars riskerar att missa målet.

Foto: Oskar Omne

– Framför allt tycker jag att man ska titta på den totala skuldkvoten i hushållet, inte bara på bolånen. Det är det som är viktigt.

Vilken effekt amorteringskravet kommer att få på de redan fallande bostadspriserna är svårt att säga, enligt Birgitte Bonnesen.

Trots osäkerheten på bolånemarknaden tror hon på ett starkt 2018. Swedbank ser att företagens investeringar ökar, liksom exporten.

– Sverige går fantastiskt starkt, och det sprider sig till det stora segment som är våra kärnkunder. Om vi får se en mer expansiv finanspolitik i år kommer det också att hjälpa, då får våra kunder mer i plånboken.

Om vi får se en mer expansiv finanspolitik i år kommer det också att hjälpa, då får våra kunder mer i plånboken.

Banken planerar att lansera flera nyheter under året. Exakt vilka vill Birgitte Bonnesen inte avslöja, men det handlar om att ta bort tidskrävande åtgärder för de anställda som träffar kunder, så att de kan lägga mer tid på kundmöten.

– Dessutom kommer många nya regelverk i år, det gäller att kommunicera dem på ett bra sätt, så att de inte blir ett hinder.

Birgitte Bonnesen har nu varit vd i snart två år. Men hon är långt ifrån ny på banken. Hon har jobbat på Swedbank i över 30 år. En klar fördel, enligt henne själv.

– Jag bär bankens värderingar i magen. Jag har en tydlig kompass för vad som är okej eller inte, jag känner direkt på ett kontor om det är något som inte stämmer, eller om en ny presentation inte »är vi«.

Hon har också haft många olika positioner, bland annat inom strategisk affärsutveckling, international banking, som chef för bankens internrevision och för den baltiska verksamheten. Det tror hon hjälper henne att förstå bankens olika verksamheter och de utmaningar de står inför.

– Jag har lätt att sätta mig in i olika delar och föra samtal om dem, eftersom jag har en bred erfarenhet från banken.

Finns det några nackdelar med att du jobbat så länge på samma bank?

– Jag tycker inte det, säger Birgitte Bonnesen och skrattar. Det som krävs är att man konstant reflekterar och är extremt lyhörd, ber om återkoppling på sitt eget beteende och sina egna åsikter. Du måste vara öppen och fråga runt, och våga erkänna vilka områden du inte kan. Det är en trygghet när man varit här länge, att man vet vad man är stark i och inte.

Hon har jobbat mycket med att förbättra medarbetarnöjdheten i banken. Som Finansliv tidigare har berättat bytte Swedbanks huvudkontor arbetssätt 2014, i samband med flytten till nya lokaler i Sundbyberg. Istället för att varje anställd har ett eget skrivbord jobbar man nu aktivitetsbaserat, det vill säga utan fasta platser. Men missnöjet bland personalen växte snabbt efter flytten. Det visade sig att fler än vad banken hade räknat med behöver fasta platser, så som valutahandlare och supportfunktioner.

Nu har Swedbank utvecklat det aktivitetsbaserade kontoret, och infört ett mer behovsanpassat arbetssätt. Resultatet i den senaste medarbetarundersökningen visar en positiv utveckling.

Vi sliter med kundnöjdheten i Sverige.

–  Vi har precis gjort en ny undersökning som visar att över 80 procent är stolta över att arbeta i banken. Men allra viktigast är att nio av tio tog sig tid att svara på enkäten, av 14 000 anställda. Det är helt otroligt, säger Birgitte Bonnesen.

Hon tror att nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder, vilket är viktigt för Swedbank. De omtalade fastighetsaffärerna som bland annat ledde till att den förre vd:n Michael Wolf och ordföranden Anders Sundström fick gå skadade kundernas förtroende för banken.

– Vi sliter med kundnöjdheten i Sverige. Men inte i Baltikum, där har vi hög kundnöjdhet, säger Birgitte Bonnesen.

Swedbank har numera öppet dygnet runt i sin telefonbank och har lanserat en ny internetbank och mobilbank för att förbättra kundupplevelsen. Banken har också försökt ändra sättet man pratar med kunderna.

– Det är mer enkelt och omtänksamt. Går du in på ett av våra bankkontor idag bemöts du av en kundvärd som frågar vad de kan hjälpa med.

Foto: Oskar Omne

Swedbank har också jobbat med att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Nyligen tog banken emot Annas jämställdhetspris, som delas ut av Finansförbundet och BAO. På fyra år har Swedbank gått från en ojämnställd ledning till 60/40 procent kvinnor respektive män både i styrelsen och koncernledningen. En självklarhet, tycker Birgitte Bonnesen.

– Det är något väldigt märkligt att näringsliv och myndigheter inte reflekterar det samhälle de verkar i.

Men jämställdhet sker inte av sig självt, påpekar hon. Man måste jobba för det, ständigt. I Swedbanks fall görs det bland annat genom att eftersträva en slutgiltig kandidat av varje kön vid rekryteringar. Och det finns inga planer på att lätta på reglerna för att man nu har uppnått en jämställd ledning.

– Nej, det är inget jag har lust att släppa på, säger Birgitte Bonnesen.

Hon tycker att #metoo och de berättelser om sexuella trakasserier som kommit fram den senaste tiden visar vikten av att hålla diskussionen om jämställdhet igång, och hon hoppas att det kan leda till en högre medvetenhet om problemen i framtiden.

– Många av mina manliga kolleger har börjat tänka och reflektera, uppfattas jag så här?

Både jämställdhet och mångfald är en del av Swedbanks identitet, anser Birgitte Bonnesen. Swedbank är en retailbank, kunderna är främst privatpersoner och småföretagare. Därför är det viktigt att bankens anställda också speglar samhället.

– Vi är banken för de många människorna och för de många företagen. Det som karaktäriserar oss är att alla är välkomna. 90 procent av alla nyanlända blir kunder hos oss, då gäller det att leva upp till sina värderingar. Man får tycka vad man vill som privatperson, men inte när man går in i banken.

I identiteten ingår också ett samhällsansvar, enligt Birgitte Bonnesen. Swedbank samarbetar med Arbetsförmedlingen i programmet Äntligen jobb, där utlandsfödda akademiker som har svårt att komma in på arbetsmarknaden får praktiktjänst i banken.

Swedbank och sparbankerna har också en lång tradition av folkbildning som man vill upprätthålla.

Via Ung Ekonomi anordnar banken föreläsningar i privatekonomi för gymnasie- och högstadieelever.  Nyligen föreläste Birgitte Bonnesen själv för en gymnasieklass i Riga, Lettland.

– Det var jätteintressant. Det blev ett samtal om framtiden, om vad som krävs i en ny värld.

Priser är bra, det är ett kvitto på att många enheter gör rätt saker. Men det som är viktigt är att bygga ett hållbart samhälle på alla plan.

 

Hon ser en trend bland de unga att fler efterfrågar hållbarhet och en värdegrund hos banker, vilket hon tycker är positivt. Även generellt ökar efterfrågan på hållbarhet, bland annat märker Swedbank att fler kunder vill ha hållbara fonder. En efterfrågan som Swedbank satsar på att möta.

– Vi har förbättrat vårt hållbarhetsarbete, och fått många priser för det. Priser är bra, det är ett kvitto på att många enheter gör rätt saker. Men det som är viktigt är att bygga ett hållbart samhälle på alla plan.

Hållbarhet är inte bara en fråga om att ta ansvar, det handlar också om lönsamhet enligt Birgitte Bonnesen.

– Som bank måste du vara aktsam på dina risker, tänka efter vad du lägger pengarna på. När du handlar upp olika tjänster måste du ha ett långsiktigt perspektiv. Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och en bra affär, tvärtom.

publicerad
26 januari 2018
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram