Gå direkt till textinnehållet
Daniel Barr, generaldirektör Finansinspektionen. Foto: Jonas Eng

”Det är för tidigt att blåsa faran över”

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något, men samtidigt befinner vi oss i en lågkonjunktur, skriver Finansinspektionen i en färsk rapport. Det försämrade säkerhetsläget ställer också ökade krav på den finansiella sektorn, menar myndigheten.

I Finansinspektionens senaste stabilitetsrapport sammanfattar myndigheten läget med att utsikterna för den finansiella stabiliteten förbättrats något och osäkerheten har minskat jämfört med förra året.

Men FI poängterar att ”den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur med negativ tillväxt fyra kvartal i rad. Högt skuldsatta hushåll och företag är under press, vilket innebär att vissa sårbarheter i det finansiella systemet är på förhöjda nivåer.”

– Vi går i rätt riktning och osäkerheten har minskat. Men läget är fortsatt tufft för många hushåll och företag. Det är för tidigt att blåsa faran över även om positiva tecken finns, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI, i rapporten.

Enligt FI är svenska banker fortfarande mycket lönsamma och har stora buffertar. Det gör att de även i ett sämre ekonomiskt läge kan fortsätta förmedla krediter och stå emot eventuella kreditförluster.

Läget i fastighetssektorn är bättre idag än för ett halvår sedan, men många fastighetsföretag har fortfarande alltför stora skulder, och det är därför viktigt att högt belånade företag fortsätter att minska sin skuldsättning, enligt rapporten.

Det osäkra geopolitiska läget kan dock innebära händelser som på nytt ökar stressen på de finansiella marknaderna, enligt myndigheten. Säkerhetsläget innebär även en ökad risk för störningar i den digitala infrastrukturen som kan få negativa konsekvenser för det finansiella systemet.

– Det svenska finansiella systemet har genomgått en snabb digitalisering som innebär en ökad effektivitet. Men nya digitala lösningar ställer också ökade krav på digital motståndskraft och det är viktigt att de finansiella företagen fortsätter arbetet med att stärka den, säger Daniel Barr i rapporten.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord