Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Kreditrisker högst hos mindre fastighetsföretag

Lånen till små och medelstora fastighetsföretag uppgår till omkring 40 procent av bankernas utlåning till fastighetssektorn. De står också för mer än hälften av bankernas beräknade kreditförluster i ett stressat scenario, enligt en ny analys från Finansinpektionen.

Många mindre onoterade fastighetsföretag har en hög belåningsgrad och låg räntetäckningsgrad. I ett scenario med höga räntor och lägre intäkter skulle de mindre fastighetsföretagen utgöra huvuddelen av bankernas kreditrisker kopplat till fastighetssektorn. Det framgår av en analys från Finansinspektionen (FI).

Nästan hälften av bankernas totala utlåning till icke-finansiella företag är lån till kommersiella fastighetsföretag i Sverige. Enligt FI utgör kreditrisker inom fastighetssektorn den största sårbarheten för den finansiella stabiliteten.

FI har i sin analys undersökt vilka fastighetsföretag som utgör störst kreditrisk för bankerna, med fokus på storleken på företagen. Även om de enskilda lånebeloppen till de små och medelstora fastighetsföretagen är förhållandevis små, uppgår dessa lån till omkring 40 procent av bankernas utlåning till fastighetssektorn.

Analysen visar att andelen företag med hög belåningsgrad och låg räntetäckningsgrad är störst bland de små och medelstora fastighetsföretagen. De står också för mer än hälften av bankernas beräknade kreditförluster i ett stressat scenario.

Underlaget är baserat på ett stresstest som FI gjorde 2023, med ett scenario där fastighetsföretagens räntekostnader ökar med 3,5 procentenheter och intäkterna minskar med 5 procent för bostadsfastigheter respektive 15 procent för kommersiella fastigheter.

– Det har varit mycket fokus på skuldsättningen i de stora börsnoterade fastighetsföretagen under senare år, men den här analysen pekar på att de utgör en mindre del av bankernas kreditrisker kopplade till fastighetssektorn. Utifrån ett finansiellt stabilitetsperspektiv är det därför viktigt att bevaka även mindre fastighetsföretag, eftersom de typiskt sett har en svagare finansiell ställning och samtidigt står för en betydande andel av bankernas samlade utlåning, säger Ted Aranki, rådgivare på FI, i en kommentar till analysen.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord