Gå direkt till textinnehållet
Handelsstudenter om sin framtid.
Alma Friberg, Malin Almkvist och Erik Olivecrona. Foto: Oskar Omne

»Din image är kopplad till företagets«

För framtidens finansanställda är det viktigt att göra skillnad. Handelsstudenterna Alma Friberg, Malin Almkvist och Erik Olivecrona vill alla ha ett jobb där de kan påverka – och en arbets­givare som står upp för sina värderingar.

Alma Friberg, Malin Almkvist och Erik Olivecrona läser alla första året Business & Economics på Handelshögskolan i Stockholm. De har ännu inte valt inriktning på sin utbildning, det görs sista året, men både Alma Friberg och Malin Almqvist vill läsa Redovisning och finans.

– Då kan man få jobb både inom revisionsbolag och bank, eller som konsult, säger Alma Friberg.

Erik Olivecrona har inte bestämt sig än, men alla tre ser finansbranschen som ett tänkbart alternativ efter utbildningen.

Det är viktigt att man får ansvar, även om man är ny.

– För mig är arbetsplatsen väldigt viktig, jag skulle kunna tänka mig att jobba inom finans om man jobbar i rätt bolag, säger Erik Olivecrona.

– Rätt arbetsuppgifter är viktigare för mig. Jag vill känna mig utmanad från dag ett, fyller Malin Almkvist i.

Alma Friberg instämmer. Alla tre vill till företag där de kan göra sina röster hörda, utvecklas och växa. För toppstyrt får det inte vara, de vill kunna påverka tidigt.

– Det är viktigt att man får ansvar, även om man är ny. Jag vill jobba någonstans där jag kan göra skillnad, där man kan påverka sin prestation och sina resultat, säger Alma Friberg.

– Det måste finnas möjligheter att ta sig framåt, så att man inte fastnar. Annars blir det kanske svårt att lägga ned det engagemang som krävs, säger Erik Olivecrona.

De lockas mer av små arbetsgivare än storbankerna. De ser fördelar med båda, men tror att det kan vara svårare att synas i ett stort bolag.

– Det finns en risk att man blir en i mängden. Jag söker mer värde från en arbetsgivare än bara det ekonomiska, och i en stor organisation där man inte sitter högt upp finns risk att man inte upplever särskilt mycket värdeskapande, säger Erik Olivecrona.

Tryggheten som en storbank kan innebära har mindre betydelse, anser studenterna.

– Jag har aldrig reflekterat kring att det skulle vara tryggare med en stor arbetsgivare, säger Malin Almkvist.

Man måste känna att man står för det som företaget står för.

Hon och de andra vill känna sig stolta över sina jobb, och då räknas inte bara titel eller lön. Företagets värderingar är centrala, det måste finnas ett hållbarhetstänk och ett samhällsansvar, liksom bra arbetsvillkor.

– Det är viktigt att företaget bryr sig inte bara om verksamhetens välmående utan även om arbetstagarna, och att de inte har för negativ påverkan på omvärlden och miljön, säger Alma Friberg.

– Jag vill vara en del av en värdeskapande verksamhet, så att man känner att ens roll har något syfte, säger Erik Olivecrona.

Värderingar är inte bara något som ska stå på papper, anser studenterna, företagen måste leva upp till dem också.

– Många företag har fina värdeord, men det handlar om vilka som tar konkreta beslut i linje med värderingarna, säger Erik Olivecrona.

När ett företag bryter mot sina värderingar skadas också de anställda, tycker studenterna.

Läs också

Nya vägar in i branschen

– Din egen image är kopplad till företagets. Därför vill man inte läsa negativa artiklar om det företag man jobbar på, att de har hållit på med barnarbete eller stora globala utsläpp, säger Alma Friberg.

– Jobbet är en så stor del av ens liv. Man måste känna att man står för det som företaget står för, säger Malin Almkvist.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord