Gå direkt till textinnehållet
Bildtext: Marcus Isgren, ARN: Foto: ARN

Dubbelt så många bankärenden anmäldes till ARN 2022

Antalet ärenden mot banker som anmäldes till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, mer än fördubblades i fjol. Anmälningarna var nästan uteslutande kopplade till bedrägerier, enligt Marcus Isgren, ordförande och chef på ARN. »Det har varit en väldigt stor ökning och den har fortsatt under de första två veckorna i år«.

Under 2022 kom det in över 26 000 ärenden till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, vilket är en ökning med 32 procent mot året innan.

Mest ökade antalet ärenden för motoravdelningen och den allmänna avdelningen. Den procentuella ökningen var däremot störst i banksektorn där antalet ärenden mer än fördubblades och ökade till 1721 ifjol från 855 ärenden 2021.

De bankärenden som kommit in till ARN gäller nästan uteslutande där konsumenter blivit utsatta för bedrägerier, enligt Marcus Isgren, ARN:s ordförande och chef.

– Vi kan konstatera att många ärenden handlar om det. Vi ser att det är en hel del ganska förslagna bedrägerier som är svåra för konsumenten att upptäcka. Det är framför allt äldre människor som drabbas, säger Marcus Isgren till Finansliv.

Vi ser en stark koppling till domen, det har varit en väldigt stor ökning och den har fortsatt under de första två veckorna i år.

Under andra halvåret anmäldes 1190 bankärenden till ARN, att jämföra med 531 under första halvåret. Den kraftiga ökningen hänger ihop med den HD-dom som kom i somras och som skärper bankernas bevisbörda om grov oaktsamhet i de fall som kunder lurats av bedragare att lämna ifrån sig bankuppgifter. Domen ledde till att ARN i november ändrade sina rekommendationer till bankerna.

– Vi ser en stark koppling till domen, det har varit en väldigt stor ökning och den har fortsatt under de första två veckorna i år. Det är inte bara nya bedrägerier, utan även sådana som skett för länge sedan där bankkunder vill få sina ärenden prövade. Det är tydligt att kunskapen och kännedomen om klargörandet har spritt sig, säger Marcus Isgren.

Handelsbanken gick nyligen ut med att banken kommer ompröva gamla bedrägeriärenden där kunder nekats ersättning. Övriga storbanker har varit mer restriktiva och sagt att ärenden kommer prövas från fall till fall. Enligt Marcus Isgren finns nu en rad exempel där storbankerna vänt och gör omprövningar av tidigare ärenden.

Vi ser att flera av bankerna har återupptagit sin genomgång och börjat gå igenom gamla ärenden.

– Vi ser att flera av bankerna har återupptagit sin genomgång och börjat gå igenom gamla ärenden. Jag kan inte säga i hur stor utsträckning, men att det förekommer på flera ställen.

Under 2022 fick konsumenterna rätt i 14 procent av de uppklarade ärendena som kom in till ARN, vilket är klart lägre än snittet för alla branscher som ligger på 44 procent. Ett skäl till det är att bankerna har större juridiska muskler med mer omfattande reklamationsprocesser än de flesta andra företag, vilket gör att många ärenden klaras upp innan de når fram till ARN.

– När frågorna kommer till ARN har de ofta redan prövats på flera nivåer. Många ärenden klaras dessutom upp tidigare, så att kunderna inte behöver vända sig till ARN.

Vilka andra slags bankärenden som kommer in till ARN ökar nu? 

– Rätten till betalkonto, där ser vi att bankerna har blivit mycket strängare mot kunder som vill öppna konto och bank-id. Förändrade penningtvättsregler är ett annat område där vi ser en tydlig ökning i antalet ärenden.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord