Gå direkt till textinnehållet
Foto: Mostphotos

Handelsbanken svänger – omprövar tidigare bedrägeriärenden

Handelsbanken kommer att ompröva alla gamla bedrägeriärenden där drabbade kunder nekats ersättning. Orsaken är den HD-dom som kom i somras. »Vi befinner oss i inledningsskedet med att gå genom tidigare nekade kravärenden«, säger Handelsbankens chef för extern kommunikation Viktoria Aastrup.

Kunder i Handelsbanken som lurats av bedragare och som tidigare nekats ersättning får nu en ny chans att få pengarna tillbaka. Det står klart efter att Handelsbanken meddelat att man river upp alla gamla bedrägeribeslut, vilket TT var först att berätta om.

Bakgrunden är den vägledande HD-dom som kom i somras och som skärper bankernas bevisbörda. Sedan dess har även Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, ändrat sina rekommendationer till bankerna.

Viktoria Aastrup, chef för extern kommunikation,  skriver i ett mejl till Finansliv att Handelsbanken följer gällande lagar och regelverk och den praxis som följer av exempelvis vägledande domar.

– Vi befinner oss i inledningsskedet med att gå genom tidigare nekade kravärenden och bedöma ersättningsfrågan i enlighet med ny praxis, vilket beräknas pågå under åtminstone ett halvår, säger Viktoria Aastrup.

Hur många ärenden det rör sig om och uppskattningsvis hur mycket pengar som felaktigt inte har betalats tillbaka vill hon dock inte gå in på. Inte heller vilken arbetsinsats det kommer krävas för att gå igenom alla ärenden.

– Vår bedömning är att det är ett hanterbart antal ärenden som berörs. Vi är väl förberedda att hantera dessa.

Enligt en enkät som Finansliv gjort hade storbankerna så sent som i slutet av 2022 en restriktiv hållning till att ompröva gamla bedrägeriärenden och tryckte hårt på att bedöma fall till fall, något som även den vägledande domen i HD slog fast.

Storbankerna fick samtidigt hård kritik från Konsumentombudsmannen som uppmanade bankerna att riva upp gamla ersättningsbeslut som enligt KO fattats på felaktiga juridiska grunder. Nu står det alltså klart att minst en av bankerna möter KO:s krav på omprövningar.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord