Gå direkt till textinnehållet
framtidsspaning Linus Fugl, chef bedrägeri-bekämpning Danske Bank. Foto: Danske Bank

Linus Fugl, chef bedrägeri­bekämpning Danske Bank, om 2023

framtidsspaning »En stor utmaning på företagssidan är att man inte uppdaterat sina processer som ofta är skapade för en tid innan pandemin och hybrid­arbete.«

Hur kommer säkerhetsarbetet i finansbranschen att utvecklas nästa år?
– Säkerhetsfrågorna är alltid i fokus för oss och 2023 är inget undantag. Samtidigt är det viktigt att förstå att utmaningen kring ekobrott och bedrägerier inte bara påverkar bankerna utan hela samhället. Alla måste jobba tillsammans för att kunna vara lika snabbfotade som bedragarna.

Vad ser du som de största säkerhets­riskerna framöver?
– Den svagaste länken är den mänskliga faktorn. Det gäller både i förhållande till risken att bli offer, men också när vi utvecklar våra lösningar för att bekämpa ekobrott. Därför räcker det inte att tekniken utvecklas, utan det viktigaste är att nå ut med kunskap och att vi alla som medborgare och företag är vaksamma och ser oss själva som potentiella hinder för bedrägeriförsök, bland annat genom att se bank-id och personliga koder som en värdehandling.

– En stor utmaning på företagssidan är att man inte uppdaterat sina processer som ofta är skapade för en tid innan pandemin och hybridarbete. Det gör företagen mer sårbara för vd-bedrägerier och falska mejl.

Förra året sa du att du önskade mer samarbete mellan näringsliv och myndigheter, har det blivit så? Kommer vi få se utökat samarbete nästa år, tror du?
– Nya lagar är på gång och betalningsinfrastrukturen utvecklas hela tiden för att bankerna och individer ska få ännu bättre möjlighet att bekämpa kriminella beteenden.

– Vi kommer fortsätta samarbetet inom de ramar som finns vilket är mycket positivt. Men ur ett lagstiftarperspektiv skulle det behöva göras ännu mer som underlättar samarbetet mellan myndigheter och finansiella aktörer.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord