Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Lars-Åke Norling, vd Nordnet. Foto: Ylva Sundgren

Lars-Åke Norling, vd Nordnet, om 2023

Framtidsspaning »Vi ser positivt på utsikterna för nästa år och lägger vår energi på det vi har möjlighet att påverka.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Ur ett finansiellt perspektiv tror jag att finansbranschen kommer utvecklas väl under nästa år, främst till följd av ett starkt räntenetto. Provisionsintäkterna kommer till stor del bero på hur börsen utvecklas, men om inflationen når sin topp och räntebanan planar ut så kommer vi förhoppningsvis se en positiv börs under nästa år. Om den lågkonjunktur vi ser framför oss blir kraftig till följd av hög inflation och snabbt ökande räntor kan dock kredit­förlusterna öka.

Nätmäklare hade en stark tillväxt under pandemin, men nu ser det tuffare ut. Hur ser utsikterna ut för Nordnet nästa år?
– Vi ser positivt på utsikterna för nästa år och lägger vår energi på det vi har möjlighet att påverka – att stötta våra kunder under de marknadsförutsättningar som gäller för tillfället, och fortsätta bygga på vår plattform. Rent finansiellt gynnas även vi av ett ökande räntenetto. Samtidigt ser vi förhoppningsvis en vändning på börserna under nästa år som kommer leda till en förstärkning av provisions­nettot.

Vilka blir de största utmaningarna?
– De största utmaningarna finns på det makroekonomiska planet. Får vi en djup lågkonjunktur kommer det påverka sparandet negativt, och blir inflationen mer seglivad än vad som förutspås kommer det leda till fortsatt höjda räntor vilket gör att det kommer ta längre tid innan börserna vänder.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord