Gå direkt till textinnehållet
framtidsspaning Rasmus Roos, vd Spar­banken Skåne. Foto: Sparbanken Skåne

Rasmus Roos, vd Sparbanken Skåne, om 2023

framtidsspaning »Antalet kundmöten kom­mer att ligga på en fortsatt hög nivå och kanske till och med öka, då fler kan behöva stöd och rådgivning i en värld av ökande kostnader.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Jag tror att finansbranschen får ett relativt stabilt år. Det kommer att bli en nedgång i konjunkturen, men vårt samhälle har visat sig vara väldigt robust och både hushåll och företag kommer att kunna övervintra. Sedan finns det också specifika utmaningar i delar av finansbranschen, bland annat utifrån hur vissa typer av tillgångsvärden nu utvecklas. Osäkerheten är mycket stor just nu, men i stort tror jag på ett år där vi faktiskt kan bli lite positivt överraskade.

Hur kommer kundmötena att förändras?
– Antalet kundmöten kommer att ligga på en fortsatt hög nivå och kanske till och med öka, då fler kan behöva stöd och rådgivning i en värld av ökande kostnader. Det kommer att ställas höga krav på oss banker på att kunna ge kvalitativ ekonomisk rådgivning, men det är precis som det ska vara. Vi finns här för våra kunder och speciellt viktigt är det i en utmanande tid som denna.

Antalet bankkontor har stadigt minskat i Sverige de senaste åren, är det en utveckling som kommer fortsätta?
– Ja, jag tror att utvecklingen i samhället gör att antalet bankkontor kommer fortsätta att minska. Men hur snabbt detta går beror på kundernas beteenden och på hur tekniken utvecklas. En utmaning för bankerna är att kunna göra den digitala upplevelsen mer personlig.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord