Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Robert Boije, chefsekonom SBAB. Foto: Jonas Eng

Robert Boije, chefsekonom SBAB, om 2023

Framtidsspaning »Den svenska ekonomin väntas stå och stampa eller minska något nästa år och det smittar även av sig på bostadsmarknaden«.

Hur tror du att bolånemarknaden kommer utvecklas nästa år?
– Den svenska ekonomin väntas stå och stampa eller minska något nästa år och det smittar även av sig på bostadsmarknaden. Redan nu i höst har vi sett att omsättningen på bostadsmarknaden sjunkit med runt 30 procent mot förra året och priserna med runt 15 procent från toppen. Nybyggandet väntas också sjunka kraftigt. Allt detta ger sammantaget en lägre tillväxt i utlåningen, men den väntas trots allt öka. Det krävs sannolikt en markant ökad arbetslöshet för att vi ska få se en sjunkande bolånemarknad.

Hur kommer det att påverka finansbranschen?
– Konkurrensen om bolånekunderna kommer att öka, vilket troligen kommer att minska bankernas bolånemarginaler ytterligare. Storbankerna men även vissa andra banker har under hösten – trots sjunkande bolånemarginaler – uppvisat goda räntenetton. Det beror på att inlåningsräntorna inte har följt med utlåningsräntorna upp, men konkurrensen om inlåningen kommer rimligen leda till fallande räntenetton under nästa år.

Vilka risker ser du?
– Att inflationen fortsätter att vara svårtyglad och att Riksbanken därmed tar i så mycket att det knäcker svensk ekonomi och ökar arbetslösheten markant. Då kommer bostadspriserna och fastighetspriserna i stort sjunka ­ytterligare och vi riskerar hamna i en mycket ogynnsam spiral nedåt med risk för ökade kreditförluster för bankerna. I ett sådant läge tror jag dock att kreditförlusterna i första hand kommer att komma från den kommersiella fastighetssektorn och i mindre utsträckning från utlåningen till bolånekunder i likhet med vad som hände under 1990-talskrisen. Låt oss hoppas att vi inte hamnar där.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst