Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Karin Lundberg, chef verksamhets­område Bank på Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen

Karin Lundberg, chef verksamhetsområde Bank på FI, om 2023

Framtidsspaning »Det närmast totala beroendet av it i den svenska finanssektorn gör att it- och cyberrisker alltid behöver vara högt upp på agendan.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Osäkerheten i det geopolitiska läget och i makroekonomin gör nog att många finansiella företag kommer att agera med viss försiktighet. Samtidigt tror jag att de långsiktiga trender vi har sett kommer att fortsätta. Exempelvis att storbankernas dominans långsamt men stadigt minskar.

– Under några år har vi sett att utmanare tar fram nya digitala produkter och tjänster. Men detta har också pressat de gamla jättarna att utveckla sina digitala tjänster. Nu är det upp till utmanarna att visa att de är fortsatt konkurrenskraftiga, samtidigt som kraven på deras riskhantering och regelefterlevnad ökar när de blivit större.

Vilka risker ser du?
– De största skulderna och därmed de största riskerna är bolån och lån till kommersiella fastigheter. Nu är vi i den situationen att dessa risker kan komma att materialiseras.

– Det närmast totala beroendet av it i den svenska finanssektorn gör att it- och cyberrisker alltid behöver vara högt upp på agendan.

– De senaste åren har många finansföretag gjort betydande förbättringar av sina rutiner och system för att motverka penningtvätt. Det kan göra att de kriminella försöker hitta nya vägar. Företag som tidigare inte varit särskilt utsatta för risken för penningtvätt kan därför nu komma att bli det.

Kommer det några nya regelverk som bankerna behöver förhålla sig till?
– De stora regelpaket som är på gång på bankområdet kommer dröja ytterligare ett par år. Dessa är dock så omfattande att bankerna redan nu behöver påbörja sina förberedelser. Jag vill särskilt framhålla Bankpaket 2 som innehåller omfattande förändringar av kapitaltäckningsreglerna.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord