Gå direkt till textinnehållet
framtidsspaning Claire Ingram Bogusz, forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: privat

Claire Ingram Bogusz, forskare Handelshögskolan i Stockholm, om 2023

framtidsspaning »Det kommer några fler konkurser, men jag tror att vi mest kommer få se konsolideringar.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Jag tror att vi kommer se en viss del konsolidering: större aktörer kommer köpa upp några sårbara små, mest för sin teknik och anställda. Fler bolag kommer satsa på betalningstjänster – både stora, etablerade bolag (inklusive Twitter) och små, nya bolag (till exempel startupbolaget Atlar). Det innebär mycket konkurrens, och kanske att bara några få kommer överleva.

– Vi ser många bolag i kryptovärlden försvinna också. Dels på grund av låga priser som begränsar tillväxten, dels eftersom ökat intresse från lagstiftare och myndigheter – inte minst på grund av Markets in Crypto Assets regulation (MiCA) på EU-nivå – kommer att öka koncernskostnaderna och köra bort oansvariga bolag.

Vilka trender får vi se inom fintech?
– En ökning i betaltjänster, men även mycket konkurrens. Konsumenterna kommer bli förvirrade och frustrerade i början – om apparna inte byggs på ett enkelt eller interoperabelt sätt.

– Mer användning av kryptotokens bland eta­ble­rade aktörer – dels i form av fonder, och dels som ett sätt att flytta tillgångar från en del av världen till en annan, som JP Morgan redan gör med sitt JPM-coin.

Förra året spådde du att högre räntor och inflation kommer få investerare att söka sig till tryggare tillgångar, vilket vi nu ser. Kommer investeringarna i fintechbolag minska ytterligare och konkurserna bli fler?
– Ja, det kommer några fler konkurser, men jag tror att vi mest kommer få se konsolideringar. Inom finans finns fortfarande mycket pengar, men koncentrerat till några få bolag. De kommer passa på att köpa upp mindre (och sårbara) bolag och tjänster när det är billigt att göra så.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord