Gå direkt till textinnehållet
Framtidsspaning Annelie Nässén, vd Forex. Foto: Jonas Eng

Annelie Nässén, vd Forex, om 2023

Framtidsspaning »Vad gäller valutamarknaden är den fortsatt volatil och den svenska kronan har försvagats mot ett antal valutor sedan hösten 2021 då kronan var relativt stark.«

Hur tror du att finansbranschen kommer utvecklas nästa år?
– Det är väldigt många osäkerhetsfaktorer i nuläget, där bland annat ECB:s och amerikanska Feds färska besked om ytterligare räntehöjningar och USA:s oväntat låga inflationssiffror för oktober är ett par av dessa. Det är för tidigt att se om marknadens påföljande glädjeskutt är tillfälligt eller om det är ett tidigt tecken på att inflationen närmar sig en mer lugnare utveckling än den senaste tiden.

Hur kommer valutamarknaden och kontantanvändningen utvecklas?
– Uttaget av kontanter har ökat som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina, delvis påverkat av MSB:s rekommendationer gällande behovet att ha kontanter tillhands. Vad gäller valutamarknaden är den fortsatt volatil och den svenska kronan har försvagats mot ett antal valutor sedan hösten 2021 då kronan var relativt stark. Valutaprognoser är ofta kvalificerade gissningar på grund av att valutakurser reagerar på så många faktorer, men vi ser eventuellt tidiga tecken på att kronan håller på att stärkas mot euron och amerikanska dollarn tillsammans med ett antal övriga valutor.

Antalet rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt ökar kraftigt, vad krävs för att komma åt problemen anser du?
– För att komma åt problemen är ett initiativ att öka insikten om de bakomliggande orsakerna kring penningtvätt och vad som krävs för att förhindra detta, och att fler typer av verksamheter får möjlighet att rapportera misstänkta transaktioner tillsammans med ökade och förbättrade kontakter mellan verksamheter och myndigheter.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord