Gå direkt till textinnehållet

Får jag fortsätta jobba hemifrån om jag vill?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har jobbat hemifrån under covid-19 pandemin och vi anställda ska nu gå tillbaka till arbetsplatsen successivt. Kan jag jobba hemifrån några dagar i veckan? Måste jag gå tillbaka, vad har jag för rätt att arbeta på distans?

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

Henrik Cronier: Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete ledde till att många började arbeta hemifrån. När rekommendationerna togs bort är det upp till arbets­givaren att organisera arbetet. Det kan innebära en återgång till hur det var innan pandemin. Har man arbetat hemma med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer finns ingen absolut rätt att fortsätta med det. Hur man ska organisera arbetet efter covid-19 och hur återgång till arbetet ska ske är en fråga som diskuteras på många arbetsplatser. De flesta är överens om att vi inte kommer arbeta på samma sätt som innan pandemin. Ta kontakt med dina förtroendevalda och prata med din arbetsgivare för att påverka situationen för dig och dina kolleger.

Svaret gavs i november 2021.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord