Får jag fortsätta jobba hemifrån om jag vill?

Får jag fortsätta jobba hemifrån om jag vill?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Jag har jobbat hemifrån under covid-19 pandemin och vi anställda ska nu gå tillbaka till arbetsplatsen succesivt. Kan jag jobba hemifrån några dagar i veckan? Måste jag gå tillbaka, vad har jag för rätt att arbeta på distans?

Henrik Cronier: Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete ledde till att många började arbeta hemifrån. När rekommendationerna togs bort är det upp till arbets­givaren att organisera arbetet. Det kan innebära en återgång till hur det var innan pandemin. Har man arbetat hemma med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer finns ingen absolut rätt att fortsätta med det. Hur man ska organisera arbetet efter covid-19 och hur återgång till arbetet ska ske är en fråga som diskuteras på många arbetsplatser. De flesta är överens om att vi inte kommer arbeta på samma sätt som innan pandemin. Ta kontakt med dina förtroendevalda och prata med din arbetsgivare för att påverka situationen för dig och dina kollegor.

(Svaret gavs i november 2021)

publicerad
18 november 2021
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram