Kan jag kräva att få jobba hemifrån? 

Kan jag kräva att få jobba hemifrån? 

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Hej, jag har några frågor om min arbetssituation nu i coronatider. Har jag rätt att jobba hemma om jag är riskgrupp för covid-19?

Har jag rätt att åka till jobbet på anpassade tider för att undvika rusningstrafik?

Henrik Cronier: Om du ska jobba hemifrån eller från din ordinarie arbetsplats under pandemin är en fråga som ska hanteras mellan dig och din arbetsgivare. De flesta arbetsplatser följer folkhälsomyndighetens råd och det sker på olika sätt beroende på verksamhetens förutsättningar. Det är i första hand arbetsgivaren som bestämmer hur verksamheten ska bedrivas.

Det finns ingen generell rätt att arbeta hemifrån och inte heller någon generell rätt att kräva att man får arbeta på sin ordinarie arbetsplats på samma sätt som innan pandemin.

Om man har möjlighet och ska arbeta hemifrån ska förutsättningarna för det klargöras. Det kan handla om att reglera vilken utrustning som arbetsgivaren ska tillhandahålla, vilket arbete som ska göras och hur det ska gå till.

Om man har en anställning som innebär att man inte arbetar hemifrån är det självklart viktigt att man kommer överens om också hur det ska ske. Tillhör man själv eller någon i ens närhet riskgrupp ska man även föra dialog om det.

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att minimera risker att skadas eller smittas under arbetstid enligt reglerna i arbetsmiljölagen. Det gäller oavsett om man arbetar hemifrån eller på sin ordinarie arbetsplats.

När det gäller resor till och från arbetet gäller att man ska komma överens om lämpligt sätt och tid oavsett om man tillhör riskgrupp eller inte.

(Svaret gavs i november 2020)

publicerad
3 december 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram