Gå direkt till textinnehållet

Färre anställda i storbankerna – men ökat behov i branschen

Det totala antalet anställda i de svenska storbankernas koncerner har minskat det senaste decenniet, visar uppgifter från Finansförbundet. Finansbranschens behov av it-tekniker och matematiker kommer däremot att växa, tror Hanna Byström, vd BAO.

Att personalstyrkan successivt minskat i takt med digitalisering och strukturella förändringar på många håll i bankbranschen är väl känt. Vid Sveriges storbanker syns en minskning av antalet anställda om man utgår från det senaste decenniet, antingen inom hela koncernen, eller i Sverige. Det visar uppgifter som Finansförbundet sammanställt utifrån bankernas årsredovisningar (minskningen avser perioden 2010-2020).

Vid Nordea har antalet anställda exempelvis minskat med 17 procent i hela koncernen, och med 18 procent i Sverige.

Inom SEB, minskade antalet anställda i koncernen i sin tur med 26 procent under motsvarande period, och med fyra procent i Sverige. SEB meddelade dock nyligen att de ökat antalet anställda med 200 det senaste kvartalet.

Handelsbanken har ökat antalet anställda när det gäller koncernen, medan antalet anställda i Sverige minskat. För Swedbank är förhållandet det motsatta: där har antalet anställda i Sverige ökat under det senaste decenniet, men minskat i koncernen som helhet.

Bortsett från storbankerna syns en viss ökning av antalet anställda totalt på banker i övrigt i landet under samma period (om man inte räknar med siffror från Forex och Klarna), liksom inom finansbranschen i stort, inräknat försäkringsbranschen.

Medan andelen som arbetar inom back-office, som kundmottagare och bankkassörer minskat, har gruppen anställda inom marknadsföring och compliance (regelefterlevnad) i stället ökat.

En utveckling, som enligt Finansförbundet kan tolkas som att ett skifte har skett inom bankerna; är att en del av kundmottagarna och bankkassörerna har bytt tjänst till exempelvis privatrådgivare. Ökningen när det gäller just privat- och företagsrådgivare är dock inte lika stor som minskningen av tjänster som kundmottagare och bankkassörer.

– Det sker en kontinuerlig digitalisering, det kan vara så att man byter ut många kundrelaterade tjänster och tar in nya, dyrare it-tjänster och juridiska tjänster, säger Björn Lundell, samhällspolitisk chef, Finansförbundet, till Finansliv.

Digitalisering ökar behovet av it-kompetenser inom bankbranschen. Samtidigt som digitalisering och AI ökar, finns också stort behov av mjuka kompetenser som till exempel komplex problemlösningsförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande.

En utveckling som Hanna Byström, vd, BAO, tror kommer att fortsätta.

– Digitalisering ökar behovet av it-kompetenser inom bankbranschen. Samtidigt som digitalisering och AI ökar, finns också stort behov av mjuka kompetenser som till exempel komplex problemlösningsförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande, säger hon till Finansliv.

Från Finansförbundet ser man också en ”akademisering” av bankyrket.

– Historiskt sett har de som börjat på bank börjat direkt efter gymnasiet och sedan lärt sig yrket genom att jobba. I dag har en absolut majoritet av de som nyanställs en akademisk examen, säger Björn Lundell.

Förändrat antal anställda vid storbankerna (2010-2020)

Swedbank:
Anställda i koncernen: -10 procent
Anställda i Sverige: 6 procent
Personalkostnader: ökning 26,42 procent

SEB:
Anställda i koncernen: – 26%
Anställda i Sverige: – 4%
Personalkostnader: 6,94%

Handelsbanken:
Anställda i koncernen: 16 procent
Anställda i Sverige: -3 %
Personalkostnader: 61, 44 %

Nordea:
Anställda i koncernen: -17%
Anställda i Sverige: -18%
Personalkostnader: -1,15%

Källa: Finansförbundet

Finansbranschen står inför stora omvälvningar där jobb som controller och revisorer riskerar att ersättas av rätt avancerad AI, enligt Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt handlar det om ganska tuffa och dyra investeringar.

– Därför kanske bara en handfull av de stora revisionsbyråerna än så länge har muskler nog att investera i dessa bitar. Men det känns bara som en tidsfråga innan fler byråer har musklerna, eller erbjuds att köpa dessa AI-tjänster någon annanstans, säger Peter Nofors till Finansliv.

Han är övertygad om att kunder i framtiden kommer att göra allt mer själv när det gäller finansiella tjänster, som därmed automatiseras. En del jobb, som rådgivare vid vissa banker, är ju också utlokaliserade till andra länder.

Men det kommer nog ännu att behövas både kundtjänst och rådgivning i banksammanhang, som när folk till exempel ska ta lån för att köpa hus eller bil, tror Peter Nofors.

En del av finansbranschen beror också till stor del av politiska beslut och regler, som när man för några år sedan slopade revisionsplikten för bolag som hade mindre än en viss omsättning.

– Då slog man undan fötterna för en del av revisionsbranschen, konstaterar Peter Norfors.

 

Mest läst

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika