Gå direkt till textinnehållet

FI granskar hållbara fonder

Finansinspektionen har identifierat grönmålning som en av de största riskerna i finanssektorn för 2022. Myndigheten inleder nu en granskning om de fonder som är mest hållbara verkligen är det.

Efterfrågan på det som är grönt och hållbart är stor, vilket medför risk för grönmålning när verksamheter och produkter framställs som mer hållbara än vad de är, enligt Finansinspektionen.

Myndigheten kommer granska om informationen som ges om fonder som klassas som mest hållbara lever upp till kraven. Hårdast krav ställs på fonder som har hållbara investeringar som mål, så kallade artikel-9-fonder.

”Men det kräver att investerare kan lita på att gröna investeringar är så gröna som de framställs. Att motverka grönmålning är därför centralt för att upprätthålla förtroendet för hållbara investeringar”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Sedan mars 2021 tillämpas nya regler om vilken typ av hållbarhetsrelaterad information som finansiella företag måste lämna till investerare (SFDR). Där anges specifika krav för fonder som klassar sig som hållbara. Hårdast krav ställs på artikel-9-fonder och  Finansinspektionen granskar om den information som fondförvaltarna ger till investerare om sina artikel-9-fonder uppfyller kraven.

Myndigheten kommer bland annat att gå igenom informationsbroschyrer och fondbestämmelser för att bedöma om informationen lever upp till kraven som ställs på de mest hållbara fonderna.

”För konsumenter och investerare är det viktigt att det går att lita på informationen som finns. Det gäller särskilt de fonder som vill framstå som allra mest hållbara eftersom det finns stor efterfrågan på den typen av fonder”, säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på FI i pressmeddelandet.

Den fördjupande analysen beräknas vara klar innan sommaren 2022.

Mest läst

Finansförbundets krönika

"Jag kommer att gå och rösta den 9e juni, och jag kommer välja ett parti som tror på partsmodellen och står upp för demokratin. Genom ett högt valdeltagande ökar vi i Sverige vårt inflytande i viktiga samhällsfrågor", skriver Ulrika Boëthius.
»Gör dig redo för EU-valet«
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord