Gå direkt till textinnehållet
Catharina Belfrage Sahlstrand. Foto: Ali Lorestani

Gröna investeringar nu större än fossila

Hållbarhet Under 2021 gick bankernas globala intäkter från gröna investeringar om intäkterna från investeringar i fossila bolag, rapporterar Bloomberg. Även i Sverige går hållbara investeringar starkt, enligt Handelsbankens hållbarhetschef Catharina Belfrage Sahlstrand.

Förra året tjänade världens banker uppskattningsvis 3,4 miljarder dollar på gröna obligationer och lån, jämfört med 3,3 miljarder dollar från finansiering av bolag som arbetar med fossila bränslen, enligt en sammanställning av Bloomberg. Att de gröna investeringarna nu har gått om de fossila beror främst på den kraftiga ökningen av intäkter från gröna obligationer och lån, som gått upp från 1,9 miljarder dollar under 2020. Samtidigt minskade investeringarna i fossila bränslen under 2021, från 3,7 miljarder år 2020.

Även i Sverige ökade de gröna investeringarna kraftigt förra året.

– Vi har inte sett data specifikt kring svenska bankers intäkter från grön finansiering i förhållande till fossil finansiering men kan konstatera att utvecklingen för hållbar finansiering har varit stark såväl globalt som i Sverige och att intäkterna från grönt har ökat. Som ett exempel har andelen gröna obligationer från fastighetsbolag ökat från 46 procent 2020 till 59 procent 2021, så i det segmentet har alltså grön emissionsvolym gått om icke-grön ”vanlig” emissionsvolym, säger Catharina Belfrage Sahlstrand till Finansliv.

Analytiker på Bloomberg räknar med att gröna obligationer och lån kommer att fortsätta öka även i år. I Sverige tror Catharina Belfrage Sahlstrand att vi kan få se en viss avmattning gällande tillväxten för just gröna obligationer och lån, på grund av den striktare reglering som EU:s taxonomi medför.

– Det är dock inte säkert att den effekten börjar synas redan under 2022 eftersom European Green Bond Standard ännu inte är i kraft och marknaden ännu inte ser standarden som ett krav, säger hon.

European Green Bond Standard

European Green Bond Standard (EUGBS) är ett förslag från EU-kommissionen om en frivillig gemensam standard för gröna obligationer, som utgår ifrån taxonomin. Enligt förslaget ska EU-märkta gröna obligationer granskas av externa granskare, och falla under Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma)  tillsyn.

Däremot räknar Handelsbanken med att hållbarhetslänkade lån och obligationer kommer fortsätta växa, det vill säga finansiering som syftar till att göra bolag mer hållbara, snarare än investeringar i hållbara tillgångar.

– Att taxonomin och European Green Bond Standard skapar en viss inbromsning i tillväxten av gröna obligationer och lån kan till och med resultera i en extra skjuts för hållbarhetslänkade strukturer som är mer fria, i vart fall ur ett regelverksperspektiv, säger Catharina Belfrage Sahlstrand.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst