Gå direkt till textinnehållet

Finansförbundet kräver garanterad löneökning för alla på Forex och X-change

Löneökningar i nivå med märket och en individgaranti på 450 kronor. Det kräver Finansförbundet i förhandlingarna som startade igår om ett nytt avtal för medlemmarna på Forex och X-change.

De nuvarande kollektivavtalen mellan Finansförbundet och Svensk Handel löper ut den 30 april, och förhandlingarna gäller villkoren i både det centrala och lokala avtalet.

Förutom löneökningar i nivå med märket, som ska fördelas genom lokal förhandling, kräver Finansförbundet en minsta garanterad löneökning för alla medlemmar på 450 kronor i månaden.

Införande av flexpension är ett annat krav. Det innebär möjlighet till tjänstledighet på deltid från 60 års ålder, som finansieras genom extra avsättningar till tjänstepensionen.

Förbundet vill också ha en översyn av arbetstiderna och ersättningsnivåerna vid arbete på kvällar och storhelger.
– Vid sidan av lönen är arbetstidsfrågorna viktiga för våra medlemmar. Många medlemmar arbetar på obekväma arbetstider och det påverkar deras privatliv negativt. Vi vill ha ett avtal som möjliggör en bättre balans mellan arbete och fritid, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Text och foto: Åsa Berner