Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundets krönika Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

Finansförbundet: Målet är ett ännu starkare förbund

Finansförbundets krönika En hållbar förändring i finansbranschen – det är Finansförbundets verksamhetsinriktning för de kommande tre åren, skriver Finansförbundets presidium.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Den antogs under Finansförbundets kongress som nyligen avslutades. Under dagarna togs också beslut om stadgeförändringar, motioner, kongressuttalanden och annat. Kongressen hålls var tredje år och är förbundets högsta beslutande organ. Om du vill veta mer finns all information för dig som medlem att läsa på vår hemsida.

Hållbarhet i förändringen ska genomsyra hela verksam­heten. Oavsett om det gäller avtalsfrågor, jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö eller branschens utveckling. Förbundets roll är att förbättra medlemmarnas villkor och ha deras perspektiv på den föränderliga finansmarknaden, en roll vi tagit på allvar i över hundra år.

Medlemmarna kan förvänta sig ännu tuffare tider framöver, både ekonomiskt och med större krav på nya kompetenser. För att klara det kommer vi alla tillsammans behöva arbeta ännu mer intensivt för att möjliggöra förbättringar av medlemmarnas villkor.

För att fortsätta vara en stark organisation behövs ett ökat engagemang och en högre organisationsgrad. Det känns bra att vi tillsammans beslutat att intensifiera arbetet med det. Det betyder också att vi alla med förtroendeposition i Finansförbundet behöver fundera på hur just vi kan bidra. Och du som är medlem – vad skulle kunna få dig att axla ett förtroendeuppdrag?

Vi i presidiet vill också tacka för förtroendet att få före­träda Finansförbundets medlemmar under ytterligare en kongress­period. Det är en stor glädje men också ett stort ansvar. Vi vill förvalta det genom att, tillsammans med hela förbundsstyrelsen, fortsätta arbeta för förtroendevaldas förutsättningar, medlemmarnas villkor och finansbranschens utveckling. Vårt mål är att bli ett ännu starkare branschförbund under de här tre åren.

Nu avrundar vi 2022 och önskar en god jul!

Ulrika Boëthius, ordförande
Rikard Nyström, förste vice ordförande
Camilla Linder, andre vice ordförande