Gå direkt till textinnehållet
Finansförbundets krönika Ulrika Boëthius. Foto: Alexander Donka

»Vi i finanssektorn står inför en tuff period«

Finansförbundets krönika »Ring din bank« uppmanade FI för några veckor sedan. Signalerna från såväl riksbank som konjunkturinstitutet och finansiella experter är att vi behöver förbereda oss på att inflationen är här för att stanna i åtminstone några år, skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribenternas egna.

Som företrädare för finanssektorns största fackförbund insåg jag tidigt att det här blir en tuff period på jobbet för många av Finansförbundets medlemmar. Oavsett din roll i det finansiella systemet ställs ökade krav på att kunna möta den oro som uppstår bland privatkunder och företag. Lika självklart som att kunder ska kunna ringa sin bank är det att finansarbetsgivarna nu säkrar en god arbetsmiljö och ser till att det finns utrymme hos såväl chef som kolleger för kollegialt utbyte.

Om du som medlem upplever en tuff arbetsmiljö just nu, prata med din chef eller vänd dig till någon av Finansförbundets cirka 1 150 arbets­miljöombud. De är alla experter på systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Det är genom dialog och fackligt arbete på arbetsplatserna som vi bäst gör skillnad och säkrar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Samtidigt har EU lanserat en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Den innehåller en rad nya och uppdaterade regelverk som har syftet att styra kapital mot hållbara alternativ och skynda på omställningen, där finanssektorn har en central och drivande roll. Regelverken skapar på många sätt tydlighet och är välkommet, men det måste gå snabbt och innebär både utmaningar och möjligheter. Bland Finansförbundets medlemmar är hållbarhet en fråga som engagerar.

Det är dock av yttersta vikt att såväl politiker som arbetsgivare nu inte missar den sociala hållbarheten i jakt på uppfyllande av andra hållbarhetsmål. De nya regelverken ställer ökade krav på socialt ansvarstagande, vilket i förlängningen betyder ökade krav på kompetens och regelefterlevnad hos de anställda. Det är ett perspektiv som ofta missas i dessa sammanhang. Att du som medlem eller förtroendevald har en långsiktigt hållbar arbetssituation är ett av de viktigaste målen att uppfylla för Finansförbundet.

Snart stundar Finansförbundets kongress, som inte kunde ha inträffat under en mer utmanande tid. Låt oss ta kraft av turbulensen i vår omvärld och staka ut vägen framåt, tillsammans för en långsiktigt hållbar finansbransch.