Finansinspektionen får mer makt
Trots brister i Swedbanks interna kontrollsystem för intressekonflikter väljer Finansinspektionen att lägga ned förundersökningen.

Finansinspektionen får mer makt

Finansinspektionen får större möjligheter att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel vad gäller hushållens skuldsättning. Det meddelar regeringen idag.

Regeringen har efter breda politiska samtal med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet lagt förslag till ny lagstiftning, som alltså ökar Finansinspektionens, FI, makt. Syftet med förslaget är att motverka risker för samhällsekonomin och det finansiella systemet.
– Med den här överenskommelsen får vi en tydligare och kortare process för att genomföra eventuella nya krav på kreditmarknaden. Finansinspektionen kommer att få ett formellt mandat att kunna ta fram förslag på åtgärder som sedan ska godkännas av regeringen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Bakgrunden till utökandet av FI:s befogenheter är att regeringen och övriga partier vill undvika händelser liknande den under våren 2015, då FI:s förslag om amorteringskrav stoppades av kammarrätten i Jönköping, som ifrågasatte myndighetens mandat.
Partierna är nu också överens om att FI ges ett bredare mandat att i framtiden kunna vidta åtgärder, utöver det befintliga amorteringskravet.
”Eftersom denna typ av åtgärder kan få makroekonomiska effekter och kan ingripa i den enskildes ekonomi, finns det skäl att införa ett krav på att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.
– Det är viktigt att det finns beredskap att kunna agera snabbt om vi ser en fortsatt kraftig ökning av hushållens skuldsättning, säger Per Bolund.

Text: Åsa Berner

 

publicerad
26 oktober 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram