Gå direkt till textinnehållet
Finansinspektionen lägger ned förändersökningen mot Swedbank - trots brister

Finansinspektionen får mer makt

Finansinspektionen får större möjligheter att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel vad gäller hushållens skuldsättning. Det meddelar regeringen idag.

Regeringen har efter breda politiska samtal med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet lagt förslag till ny lagstiftning, som alltså ökar Finansinspektionens, FI, makt. Syftet med förslaget är att motverka risker för samhällsekonomin och det finansiella systemet.
– Med den här överenskommelsen får vi en tydligare och kortare process för att genomföra eventuella nya krav på kreditmarknaden. Finansinspektionen kommer att få ett formellt mandat att kunna ta fram förslag på åtgärder som sedan ska godkännas av regeringen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Bakgrunden till utökandet av FI:s befogenheter är att regeringen och övriga partier vill undvika händelser liknande den under våren 2015, då FI:s förslag om amorteringskrav stoppades av kammarrätten i Jönköping, som ifrågasatte myndighetens mandat.
Partierna är nu också överens om att FI ges ett bredare mandat att i framtiden kunna vidta åtgärder, utöver det befintliga amorteringskravet.
”Eftersom denna typ av åtgärder kan få makroekonomiska effekter och kan ingripa i den enskildes ekonomi, finns det skäl att införa ett krav på att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.
– Det är viktigt att det finns beredskap att kunna agera snabbt om vi ser en fortsatt kraftig ökning av hushållens skuldsättning, säger Per Bolund.

Text: Åsa Berner

 

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst