Finansinspektionen får mer makt
Trots brister i Swedbanks interna kontrollsystem för intressekonflikter väljer Finansinspektionen att lägga ned förundersökningen.

Finansinspektionen får mer makt

Finansinspektionen får större möjligheter att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel vad gäller hushållens skuldsättning. Det meddelar regeringen idag.

Regeringen har efter breda politiska samtal med de borgerliga partierna och Vänsterpartiet lagt förslag till ny lagstiftning, som alltså ökar Finansinspektionens, FI, makt. Syftet med förslaget är att motverka risker för samhällsekonomin och det finansiella systemet.
– Med den här överenskommelsen får vi en tydligare och kortare process för att genomföra eventuella nya krav på kreditmarknaden. Finansinspektionen kommer att få ett formellt mandat att kunna ta fram förslag på åtgärder som sedan ska godkännas av regeringen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Bakgrunden till utökandet av FI:s befogenheter är att regeringen och övriga partier vill undvika händelser liknande den under våren 2015, då FI:s förslag om amorteringskrav stoppades av kammarrätten i Jönköping, som ifrågasatte myndighetens mandat.
Partierna är nu också överens om att FI ges ett bredare mandat att i framtiden kunna vidta åtgärder, utöver det befintliga amorteringskravet.
”Eftersom denna typ av åtgärder kan få makroekonomiska effekter och kan ingripa i den enskildes ekonomi, finns det skäl att införa ett krav på att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.
– Det är viktigt att det finns beredskap att kunna agera snabbt om vi ser en fortsatt kraftig ökning av hushållens skuldsättning, säger Per Bolund.

Text: Åsa Berner

 

publicerad
26 oktober 2016
Anmälan är öppen! #finansloppet2019
Nytt nummer! Läs om förtroendekrisen som skakar branschen. #finans #svpol #magazinecover #hållbarhet #finansliv #sustainability #cover #swedbank #finansbranschen #danske
Vi är bra på långa ord. Och på att förklara dem. Läs mer i Finansliv nummer 4 - snart hos alla prenumeranter. ⭐️
I varje nummer intervjuar vi kollegor i branschen. Läs hela intervjun med @planbokssmart.se på finansliv.se
#klimat, #hållbarhet och #greenfinance i fokus på vårt event #sustainable #finance #stockholm. Alla bilder på finansliv.se Foto: Oskar Omne
Fyra av talarna på Sustainable Finance finns med på tidningen @veckansaffarer lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. ⭐️Anna Ryott, Summa Equity ⭐️Maria Mähl, Arabesque ⭐️Anna Felländer, AI Sustainability Center ⭐️Carina Lundberg Markow, Folksam
Stockholm Green Digital Finance vill sänka trösklarna för grön finansiering med hjälp av blockchainteknik. Lyssna till Cecilia Repinski, vd och medgrundare, på Sustainable Finance den 28 mars. foto: Oskar Omne
Följ @Finansliv på Instagram