Mer stöd åt fintech på FI:s agenda
Trots brister i Swedbanks interna kontrollsystem för intressekonflikter väljer Finansinspektionen att lägga ned förundersökningen.

Mer stöd åt fintech på FI:s agenda

Finansinspektionen ska, tillsammans med Vinnova, Verket för innovationssystem, utreda hur FI kan ge stöd och råd till fintech-företag som vill utveckla nya typer av finansiella tjänster. Typiska frågor för utredningen är regelverk och tillståndsplikt.

Uppdraget till FI och Vinnova är ett led i regeringens arbete med att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft och det kanaliseras genom det nationella Innovationsrådet, där statsminister Stefan Löfven är ordförande.
Rådet har pekat på vikten av att offentliga processer, regelverk och policys bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer.

– Vi vill underlätta för nya aktörer att starta, växa och verka inom fintech-sektorn, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, i en kommentar.

Regeringen ser positivt på fintech-utvecklingen, eftersom innovation är till nytta för såväl företag som konsumenter av finansiella tjänster, enligt Innovationsrådet. Problemet är att det finns en osäkerhet kring vilka regler som gäller, eller att dagens reglering inte är anpassad för den snabba produktutveckling som för närvarande äger rum inom fintech, menar rådet. Detta kan medföra svårigheter för innovativa företag, och rådet pekar på att i vissa länder har dialogen mellan myndigheter och fintech-bolag ökat.
Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Text: BrittMari Lantto

publicerad
14 mars 2017
Anmälan är öppen! #finansloppet2019
Nytt nummer! Läs om förtroendekrisen som skakar branschen. #finans #svpol #magazinecover #hållbarhet #finansliv #sustainability #cover #swedbank #finansbranschen #danske
Vi är bra på långa ord. Och på att förklara dem. Läs mer i Finansliv nummer 4 - snart hos alla prenumeranter. ⭐️
I varje nummer intervjuar vi kollegor i branschen. Läs hela intervjun med @planbokssmart.se på finansliv.se
#klimat, #hållbarhet och #greenfinance i fokus på vårt event #sustainable #finance #stockholm. Alla bilder på finansliv.se Foto: Oskar Omne
Fyra av talarna på Sustainable Finance finns med på tidningen @veckansaffarer lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. ⭐️Anna Ryott, Summa Equity ⭐️Maria Mähl, Arabesque ⭐️Anna Felländer, AI Sustainability Center ⭐️Carina Lundberg Markow, Folksam
Stockholm Green Digital Finance vill sänka trösklarna för grön finansiering med hjälp av blockchainteknik. Lyssna till Cecilia Repinski, vd och medgrundare, på Sustainable Finance den 28 mars. foto: Oskar Omne
Följ @Finansliv på Instagram