Mer stöd åt fintech på FI:s agenda
Trots brister i Swedbanks interna kontrollsystem för intressekonflikter väljer Finansinspektionen att lägga ned förundersökningen.

Mer stöd åt fintech på FI:s agenda

Finansinspektionen ska, tillsammans med Vinnova, Verket för innovationssystem, utreda hur FI kan ge stöd och råd till fintech-företag som vill utveckla nya typer av finansiella tjänster. Typiska frågor för utredningen är regelverk och tillståndsplikt.

Uppdraget till FI och Vinnova är ett led i regeringens arbete med att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft och det kanaliseras genom det nationella Innovationsrådet, där statsminister Stefan Löfven är ordförande.
Rådet har pekat på vikten av att offentliga processer, regelverk och policys bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer.

– Vi vill underlätta för nya aktörer att starta, växa och verka inom fintech-sektorn, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, i en kommentar.

Regeringen ser positivt på fintech-utvecklingen, eftersom innovation är till nytta för såväl företag som konsumenter av finansiella tjänster, enligt Innovationsrådet. Problemet är att det finns en osäkerhet kring vilka regler som gäller, eller att dagens reglering inte är anpassad för den snabba produktutveckling som för närvarande äger rum inom fintech, menar rådet. Detta kan medföra svårigheter för innovativa företag, och rådet pekar på att i vissa länder har dialogen mellan myndigheter och fintech-bolag ökat.
Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Text: BrittMari Lantto

publicerad
14 mars 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram