”Fler måste förstå kapitalets kraft”
Åsa Wallenberg, vd på SPP Fonder och fondchef i Storebrand. Foto: Oskar Omne

”Fler måste förstå kapitalets kraft”

Åsa Wallenberg, ny fondchef i Storebrand, har klart för sig vad som är bolagets största utmaning: "Vi måste bli tydligare om vikten av hållbart sparande."

Åsa Wallenberg

Ålder: 44 år.

Karriär: Ekonomiutbildning från Uppsala universitet, SEB, ABG Sundal Collier, Julius Baer, Zeb, SPP, Storebrand.

Familj: Man och tre barn.

Mitt senaste inköp: En bok på Arlanda. »Den som stannar, den som går«, av Elena Ferrante.

Smygsurfar på: Bukowski Markets. Jag är en tävlingsmänniska och har en fäbless för fina saker. Jag kan gå väldigt långt i en budgivning, mest egentligen för att jag älskar att vinna.

Korta och rappa ekon sprider sig över parketten när Åsa Wallenberg skyndar fram över plan 2 på SPP:s huvudkontor i centrala Stockholm. Hon har sedan årsskiftet axlat rollen som fondchef i den norska pensions- och försäkringsjätten Storebrand; ägare av det svenska pensionsbolaget SPP, SPP Fonder och det norska fondvarumärket Delphi Fonder. Sammanlagt ansvarar hon för drygt 280 miljarder kronor i förvaltat kapital.

Hon stortrivs, men det har varit en hektisk start. Dagen innan Finansliv träffar henne var hon på kontoret i Oslo dit hon för tillfället pendlar ett par dagar i veckan.

–Eftersom jag har jobbat nära fondbolaget på SPP tidigare behöver jag lära känna den norska marknaden, produkterna och mina nya kollegor på Storebrand. Men det är välinvesterad tid, säger hon, samtidigt som hon visar oss in i ett av mötesrummen.

De senaste sex åren har Åsa Wallenberg haft rollen som kommunikationschef på SPP. Men hon kommer ihåg när det begav sig. Något år före millennieskiftet tog hon sin ekonomieexamen från universitetet i Uppsala och därefter dröjde det inte länge innan hon fick en fot in i branschen. 1999 började hon på sitt första jobb på SEB i Stockholm.

–Det här var en tid som var väldigt dynamisk i branschen. Jag var helt överlycklig över mitt första jobb, säger hon med ett skratt.

Efter anställningen på SEB blev det flera olika roller i finans- och kapitalmarknaden. Bland annat som aktiemäklare i Stockholm och London, som managementkonsult och IR. Från sina tidigare uppdrag har Åsa Wallenberg lärt sig vikten av god kommunikation. Både i ledarskapet, men också i hur ett bolag uppfattas. Erfarenheter hon tar med sig in i sin nya roll.

–Det måste finnas ett tydligt syfte – att du tror på någonting. Lika viktigt är det att de som arbetar i organisationen också vet vad den står för och sedan står fast vid det.

Åsa Wallenberg är stolt över att ha fått det här jobbet, säger hon. För att axla vd-rollen har hon sneglat på andra ledare som har inspirerat henne, men framför allt vill hon vara involverande.

–Jag är inte särskilt ängslig av mig och har stor tillit till mina medarbetare. Så länge vi är överens om vart vi ska kommer jag göra mitt bästa att vi når fram dit. Sedan är det givetvis viktigt att kunna fatta beslut och stå fast vid dem. Det får inte blir ett konsensusklimat.

Som fondchef i Storebrand står hon, förutom den nationella hemvisten, med ena benet i indexförvaltning och med det andra i aktiv förvaltning. Detta stör dock inte Åsa Wallenberg eftersom »bägge delar fyller en funktion i ett lång- siktigt sparande«. En aspekt som å andra sidan är märkbart viktig för henne är avgifterna.

–Avgifterna har en väldigt stor betydelse för utfallet av ditt sparande och är en jätteviktig faktor som man måste vara medveten om när man sätter ihop sin spar- och pensionsportfölj.

Debatten om avgifterna och det sätt som branschen tar betalt av kunderna är dock inte ny, utan har pågått i branschen i över ett decennium. 1 januari 2018 måste branschen börja anpassa sig till det nya EU-direktivet mifid2. Syftet är att stärka konsumentskyddet, öka transparensen och därmed synliggöra avgifterna för spararna. Direktivet kommer stärka konsumentmakten men också flytta fram Storebrands position på marknaden.

–En mer transparent marknad där avgifterna blir synliga tror jag kommer gynna oss, säger hon.

På tal om avgifter har det stormat ordentligt kring premiepensionen det senaste året. Enligt Åsa Wallenberg är det bra att diskussionen om en reglering förs för att få bort avarterna. Samtidigt krävs det andra åtgärder för att komma till rätta med problemen än vad som har lagts fram hittills.

–Att radikalt lägga om systemet tror jag är helt fel väg. Jag tror snarare på att reglera samarbetsavtalet mellan pensionsmyndigheten och bolagen på ett bättre sätt.

Hur har branschens anseende påverkats av händelserna?

–Det är otroligt tråkigt eftersom förtroendet för branschen skadas och i det här läget är det lätt som sparare att dra alla aktörer över en kam. Därför välkomnar jag att vi gör saker som gör branschen bättre och mer transparent för kunderna.

SPP var tidigt ute att profilera sig och adressera hållbarhet som sin hjärtefråga. Att arbeta dedikerat med detta som en del av investeringsstrategin menar Åsa Wallenberg är självklart. Dels för att skapa bra avkastning till kunderna, och dels för att bidra till en mer hållbar värld.

Samtidigt har intresset för hållbarhet exploderat och nu integrerar allt fler aktörer hållbarhet i sin analys. Åsa Wallenberg tycker det är jättebra att fler lyfter frågan, men tillägger samtidigt att sparande är en lågintresseprodukt. Det är inte jättelätt att få konsumenter att hoppa på tåget. Att väcka intresset för sparande och pension är inte bara Storbrands, utan också branschens stora utmaning de kommande åren.

–Vi måste bli tydligare om vikten av hållbart sparande.

Hon fortsätter och frågar retoriskt.

–Jag undrar varför det ser ut så här? Vissa pengar som sparandet till huset eller till nästa resa är man jättenoga med medan man med vissa pengar, som sitt pensionskapital, har ett ganska distanserat förhållningssätt till.

Hur förändrar man den inställningen?

–Det handlar om att skapa en relation till kapitalet, och där tror jag att hållbarhet kan bli en intresseväckare. Att få fler att intressera sig och att få fler att ta aktiva beslut och göra aktiva val är vårt största fokus i år.

Branschen är på gång att arbeta fram nya hållbarhetsmärkningar. Samtidigt är hållbarhet en snårig business, det finns en uppsjö av definitioner vad som ingår i begreppet.

–Framväxten av hållbarhetsmärkningar är i grunden bra samtidigt som det är viktigt att märkningarna ställer höga krav. Där är det ett pågående arbete från många olika håll i branschen. Allt som kan förenkla för konsumenten är positivt.

Går det att påvisa att bolag som prioriterar hållbarhetsfrågor utvecklas bättre än bolag som låter bli?

–Det är vår absoluta övertygelse. Dessutom gjorde Pensionsmyndigheten nyligen en utredning som visade att de fonder på fondtorget som har ett integrerat hållbarhetsarbete både avkastat bättre och hade lägre avgifter.

I diskussionen om hållbarhet har jämställdhet på arbetsplatsen seglat upp som en allt mer prioriterad fråga i branschen. Samtidigt har nansbranschen historiskt haft en tydlig mansdominans. Detta är fortfarande ett problem, menar Åsa Wallenberg.

–Det finns fortsatt en obalans i branschen. Och den obalansen är ett problem. Jag tror alla mår bättre om det finns en mix. Sedan undviker man stereotyper och även om beslutsprocesserna ibland blir mer krävande tror jag att man kommer fram till bättre resultat.

Vi kommer tillbaka till en tidigare fråga. För att ge sin egen hållbarhetsversion utgår Storebrand ifrån tre dimensioner. Den första dimensionen handlar om att leva som de själva lär; att vara ett föredöme. Nästa del är att vara en aktiv röst i samhällsdebatten. Den sista dimensionen är investera
kundernas pengar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta är också den viktigaste aspekten.

I botten av investeringsprocessen för alla bolagets fonder ligger en övergripande standard för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Hur screeningen fortsätter därifrån beror på vilken marknad man vill investera i. Exempelvis att lansera en tillväxtmarknadsfond kräver noggrann research av parametrar som korruption, mänskliga rättigheter och arbetsrätt. I Sverige är det av sin natur andra parametrar som styr.

Även om Åsa Wallenberg tycker att Storebrands fonderbjudande är konkurrenskraftigt jobbar bolaget löpande med vidareutveckling.

–Vi har fonder som ligger helt rätt i tiden och som, vill jag påstå, ligger i framkant. I höstas lanserade vi fossilfria fonder som vi därefter har vidareutvecklat. Sedan är vi självklart aldrig nöjda.

Givet det är det lätt att tro att Storebrand planerar för er fondlanseringar under 2017. Åsa Wallenberg väljer dock att uttrycka sig försiktigt.

–Vår omvärldsbevakning sker löpande och vi strävar alltid efter att vidareutveckla våra befintliga produkter för att ligga i framkant och möta efterfrågan från marknaden. I nuläget arbetar vi exempelvis med hur vi kan implementera de globala målen för Agenda2030 i vår analys och i våra fonder.

Vad blir viktigast för er framöver?

–Att få fler att förstå vilken kraft man kan åstadkomma med sitt kapital, att få fler att göra medvetna val och därmed få er att välja våra fonder.

Några svar hur Storebrand mer konkret ska arbeta för att nå ut till spararna får Finansliv inte. Men Åsa Wallenberg ser lugn ut. Det finns en plan.

–Det kommer bli tufft, men jag är övertygade att vi kommer att nå dit vi vill och få vår affär att växa.

Oavsett vad som händer i framtiden vill Åsa Wallenberg kunna se tillbaka och säga att hon inte stod vid sidlinjen.

–Jag vill kunna säga att jag har varit en del av hållbart ledarskap, att jag har haft rätt kompass och förmågan att se de trender som var viktiga och därefter agera på dem.

 

ÅSA WALLENBERG OM…

Utbildningen

”En utbildning är en biljett in på arbetsmarknaden. Med andra ord, skaffa en utbildning. Men se också till att hålla sinnet öppet, för man blir aldrig klar.”

Anställningsintervjun

”Lika viktigt som att sälja in sig själv skulle jag säga det är att våga vända perspektivet och vara kräsen. För vem är det som sitter på andra sidan? Är detta en arbetsplats där jag kan utvecklas, vem är min blivande chef och har bolaget värderingar som stämmer överens med mina egna? Har man de bitarna på plats finns goda förutsättningar att utvecklas och att få utlopp för sin potential. Underskatta inte det!”

Lönesamtalet

”Var förberedd och konstruktiv i dina argument. Om du inte lyckas nå dit du vill, var öppen för att det kanske finns andra alternativ. En extra semesterdag eller andra förmåner är också lön. Jag vill också passa på att slå ett slag för tjänstepensionen och att du har koll på den. Det är inte bara på bruttolönen som spelar roll, utan se till helheten.”

Bästa hållbarhets-lifehack.

”Gör enkla och medvetna val i din vardag. Ett exempel, varför köpa flaskvatten när vi bor i Sverige och världens bästa vattenkran? När du skippar askan skippar du också transporter, material, produktion och avfall. Eller så här: varför slänga saker som snus, topsar och bomullstussar i våra toaletter? De hör inte hemma där och än mindre i våra hav.”

publicerad
29 maj 2017
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram