Gå direkt till textinnehållet
Fredrik Nordström. Foto: Karl Gabor

Fondbolagen säger ja till regeringens förslag

Regeringen vill införa ett avdrag på ISK. Det välkomnas av Fondbolagens förenings vd: "Förslaget återställer förtroendet för sparformen", säger Fredrik Nordström.

Fondbolagens förening ställer sig positiv till regeringens förslag att införa en skattefri grundnivå för sparande upp till 300 000 kronor på investeringssparkonto (ISK). Fondbolagens förening är en av 25 remissinstanser.

– ISK-lösningar är den sparform som folk använder sig mest av idag. Risken har funnits att spararna lämnar ISK när villkoren successivt försämras. Regeringens nya förslag kommer innebära att man återställer förtroendet för ISK, säger Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.

När ISK-kontot infördes beräknades schablonavkastningen på statslåneräntan. Idag uppgår den till statslåneräntan plus 1 procentenhet med ett golv. Föreningen vill utöver det skattefria beloppet på 300 000 gärna se att skattenivåerna återställs till den ursprungliga beräkningsmodellen.

– Villkoren har försämrats genom att skatten höjts i två steg. Med ett genomsnittligt antagande om börsens utveckling har det över tid blivit mindre gynnsamt med ISK än att spara fritt och det tycker jag är olyckligt.

Det skattebefriade beloppet för ISK är också bra ur fördelningspolitisk synpunkt, säger Fredrik Nordström.

– Avdragsrätten för privatpensionssparande är borta. På sin tid var det mest positivt för höginkomsttagare. Det här förslaget gynnar alla lika mycket. 300 000 kronor är ett stort belopp för många, men förslaget har ändå en profil att gynna småsparare.

Mer stimulans för sparande och mindre för lån är bra för samhällsutvecklingen, anser han.

– En stor del av hushållens pengar är låsta i tillgångar. Samhället mår bättre av om hushållen har mindre balansräkningar och en buffert vid sämre tider.  Det är alltid bra att spara och vi får hoppas på att spelreglerna blir stabila över tid.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025, enligt Finansdepartementet.

 

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord