Gå direkt till textinnehållet
Måndag den 16 maj var det klart – 13 000 medlemmar i FTF har fått ett nytt ettårigt avtal. Det gäller från 1 april i år till 31 mars 2017.
Måndag den 16 maj var det klart – 13 000 medlemmar i FTF har fått ett nytt ettårigt avtal. Det gäller från 1 april i år till 31 mars 2017.

FTF:s nya avtal klart – ger höjd tjänstepension och chans till deltidspension

– Vi har lyckats få igenom våra två stora avtalskrav: högre avsättningar till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att jobba deltid de sista åren före pensionen. Det här är kanske de största förändringarna i vårt kollektivavtal på tio år.

Det säger en påtagligt nöjd förbundsordförande i FTF, Anders Johansson, när han summerar fyra månaders komplicerade förhandlingar.  Måndag den 16 maj var det äntligen klart, och 13 000 medlemmar i FTF har fått ett nytt ettårigt avtal. Det gäller från 1 april i år till 31 mars 2017. Löneutrymmet ska följa märket – som ligger på 2,2 procent – om inte ett lokalt löneavtal förhandlas fram.

Men ett av de viktigaste kraven var alltså de höjda avsättningarna till tjänstepensionen.
– Vi har alla hört hur låga pensionerna riskerar bli i framtiden och att vi måste ges möjlighet att arbeta längre. Det här kommer att göra stor nytta för våra medlemmar, och jag är otroligt nöjd med att vi fått igenom båda kraven, höjda avsättningar och större möjlighet till deltidspension, säger Anders Johansson.
Från och med nästa år byts därför delar av försäkringsbranschens extra höga semestertillägg mot högre avsättningar till tjänstepensionen. Modellen innebär att inga pengar tas från löneutrymmet för att höja inbetalningarna till tjänstepensionerna – något som görs inom andra avtal som har så kallad flexpension.

De extra pensionsavsättningarna kommer att gälla från 18 år – i vanliga fall får bara den som fyllt 25 år pensionsavsättningar i FTP1-planen.
– Eftersom den framtida pensionen riskerar att bli alltför låg för väldigt många, särskilt de unga som nu etablerar så på arbetsmarknaden, känns det jättebra att de kan börja tjäna pengar till tjänstepension direkt när det börjar jobba, säger Anders Johansson.
Avsättningarna till tjänstepensionen i FTP1 ökar med 0,2 procentenheter under fem år, mellan 2017 och 2021. De går från nuvarande 4,5 procent till 5,5 procent. Finansieringen innebär att semestertillägget går från nuvarande – ovanligt höga – 1,25 procent till 0,80 procent 2021. Semestertillägget i år är oförändrat, sänkningen börjar först 2017.

Möjlighet till deltid när man närmar sig pensionsåldern var det andra stora avtalskravet från FTF. I det nya avtalet finns en förstärkt rätt för den som fyllt 62 år att ansöka om deltidspension. Ansökan ska göras sex månader före det att deltidspensionen ska börja gälla. Arbetsgivaren kan i och för sig avslå ansökan om hen anser att deltidspensioneringen medför en ”beaktansvärd störning” i verksamheten. Men styrkan i avtalet är att om arbetsgivaren säger nej så kan det prövas om den bedömningen är objektiv, vilket då görs i en lokal förhandling.
– Skulle någon medlem få nej på sin ansökan så avgör parterna i en lokal förhandling om det verkligen skulle innebära en störning att neka deltiden. Den här modellen har funnits några år inom teknikföretagen vilket gör att vi har bedömningsfall att luta oss mot, säger Anders Johansson.

Precis som tidigare förutsätts den lokala FTF-organisationen och arbetsgivaren träffa avtal om hur lönesättningen ska gå till och hur stort löneutrymmet är. Bara i de fall de lokala parterna inte kommer överens om ett sådant lokalt löneavtal finns i det centrala avtalet en stödlösning för hur lönesättningen ska gå till och att löneutrymmet ska följa det så kallade märket, i år 2,2 procent.

 Ytterligare nyheter är ändringar i omställningsstödet för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet förstärker den uppsagdes rätt att få hjälp att bli sysselsättningsbar, till exempel genom coachstöd, kurser och stöd för att starta eget. Samtidigt försvinner rätten att per automatik vara arbetsbefriad under uppsägningstiden. Man har dock fortfarande rätt att vara arbetsbefriad i den omfattning som krävs för att få en ny sysselsättning.

Minimilönerna från 1 april 2016 betyder att den som fyller 23 år under året inte får tjäna mindre än 20 000 kronor per månad.  Timlönen får inte understiga 126 kronor för den som fyller 23 år under året.

Text: BrittMari Lantto
Foto: Istockphoto