Gå direkt till textinnehållet
– Vi följer noga utvecklingen mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal, säger FTF:s förhandlingschef Jerry Hedanius.
– Vi följer noga utvecklingen mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal, säger FTF:s förhandlingschef Jerry Hedanius.

Så påverkar strejkvarslet FTF:s förhandling med FAO

Unionen och Sveriges ingenjörer har varslat om strejk, som bryter ut på måndag, om de inte kommer överens med arbetsgivarna i Almega. Konfliktfrågorna är höjda avsättningar till pensioner och flexpension – som också är två av FTF:s viktigaste frågor i avtalsrörelsen.

– Vi berörs inte direkt av den konflikten, utan vi sitter fortfarande vid förhandlingsbordet med vår motpart FAO och hoppas komma fram till ett nytt avtal förhandlingsvägen, säger FTF:s förhandlingschef Jerry Hedanius.
– Däremot följer vi utvecklingen noga mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal.

FTF vill öka pensionsavsättningarna till tjänstepensionen, och det verkar vara något som de har fått gehör för hos arbetsgivarna.
– Min uppfattning nu är att FAO delar den synen, säger Jerry Hedanius.
Däremot har parterna inte än kommit överens om hur dessa ökade inbetalningar till tjänstepensionen ska finansieras.
– Vi fortsätter att diskutera detta med FAO, liksom möjligheten att kunna gå ner i arbetstid för den som närmar sig pensionsåldern.

Vad gäller den andra stora frågan i avtalsförhandlingarna – siffran för löneökningar – är FTF och FAO överens sen tidigare om att förhålla sig till märket, det vill säga den siffra som industrins parter kommit fram till. Med största sannolikhet blir därför lönenivån i det centrala avtalet mellan FTF och FAO 2,2 procent.

Omställningsstödet är en annan fråga som är uppe till diskussion. Försäkringsarbetsgivarna har tidigare i förhandlingarna klargjort att de tycker att nuvarande stöd kostar för mycket.
– Den som blir av med sitt arbete ska få den hjälp som krävs för att få ett nytt jobb. Att stärka den tryggheten är viktig och vi har tillsammans med FAO tittat på hur en sådan lösning kan se ut, säger Jerry Hedanius.

Text: Åsa Berner

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord