Så påverkar strejkvarslet FTF:s förhandling med FAO
– Vi följer noga utvecklingen mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal, säger FTF:s förhandlingschef Jerry Hedanius.

Så påverkar strejkvarslet FTF:s förhandling med FAO

Unionen och Sveriges ingenjörer har varslat om strejk, som bryter ut på måndag, om de inte kommer överens med arbetsgivarna i Almega. Konfliktfrågorna är höjda avsättningar till pensioner och flexpension – som också är två av FTF:s viktigaste frågor i avtalsrörelsen.

– Vi berörs inte direkt av den konflikten, utan vi sitter fortfarande vid förhandlingsbordet med vår motpart FAO och hoppas komma fram till ett nytt avtal förhandlingsvägen, säger FTF:s förhandlingschef Jerry Hedanius.
– Däremot följer vi utvecklingen noga mellan Unionen och Almega, eftersom det som händer där är intressant för oss och innehållet i vårt eget avtal.

FTF vill öka pensionsavsättningarna till tjänstepensionen, och det verkar vara något som de har fått gehör för hos arbetsgivarna.
– Min uppfattning nu är att FAO delar den synen, säger Jerry Hedanius.
Däremot har parterna inte än kommit överens om hur dessa ökade inbetalningar till tjänstepensionen ska finansieras.
– Vi fortsätter att diskutera detta med FAO, liksom möjligheten att kunna gå ner i arbetstid för den som närmar sig pensionsåldern.

Vad gäller den andra stora frågan i avtalsförhandlingarna – siffran för löneökningar – är FTF och FAO överens sen tidigare om att förhålla sig till märket, det vill säga den siffra som industrins parter kommit fram till. Med största sannolikhet blir därför lönenivån i det centrala avtalet mellan FTF och FAO 2,2 procent.

Omställningsstödet är en annan fråga som är uppe till diskussion. Försäkringsarbetsgivarna har tidigare i förhandlingarna klargjort att de tycker att nuvarande stöd kostar för mycket.
– Den som blir av med sitt arbete ska få den hjälp som krävs för att få ett nytt jobb. Att stärka den tryggheten är viktig och vi har tillsammans med FAO tittat på hur en sådan lösning kan se ut, säger Jerry Hedanius.

Text: Åsa Berner

publicerad
14 april 2016
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram