Gå direkt till textinnehållet
Hög personalomsättning försämrar FI:s processer
Hög personalomsättning försämrar FI:s processer

Hög personalomsättning försämrar FI:s processer

FI behöver formalisera sina processer, förbättra styrningen från cheferna och arbeta med att få ner den höga personalomsättningen inom område bank. Det visar en granskning från myndighetens internrevisorer.

Finansinspektionen, FI, har i en undersökning granskats av myndighetens internrevision, på uppdrag av styrelsen. Granskningen kom till efter uppgifter i media om ett osunt arbetsklimat på FI inom område bank. Det påstods bland annat att ledningen inte lyssnade på medarbetarna och inte var beredd att ställa hårda krav på bankerna.
– Det var allvarliga anklagelser som ifrågasatte FI:s integritet och arbetssätt. Därför var det viktigt för oss att få en objektiv och egen bild av läget, och det har vi fått nu, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i FI:s styrelse, i en kommentar.

Internrevisionens rapport visar att FI i huvudsak har arbetsmetoder som följer gällande riktlinjer. Men det finns också kritiska synpunkter. Revisorerna skriver:
”IR rekommenderar att styrningen från cheferna hos område bank kan bli tydligare gentemot medarbetarna om vad som bör prioriteras. En bättre samplanering av enhetscheferna gällande resurser behövs för att komma i mål med enhetsövergripande undersökningar.”
Enligt granskningen finns det enheter inom område bank där samarbete och dialog fungerar mindre bra. Förklaringar till detta anges vara bland annat hög personalomsättning och att de periodvis saknat en ordinarie chef. FI uppmanas i rapporten att ytterligare prioritera arbetet med att genom konkreta åtgärder få ner personalomsättningen, samt att formalisera processer. Cheferna uppmanas också arbeta aktivt med medarbetarskapet för att tydliggöra roller och ansvar.

Internrevisorerna skriver även att de har identifierat en frustration hos vissa riskexperter, som grundas i bristande dialog om varför det inom tillsynen inte görs fler undersökningar.
För att förbättra processerna säger FI att de nu ska införa bedömningskommittéer för att ”på ett tydligt och transparent sätt säkerställa att riskexperternas analyser tas tillvara på rätt sätt”.
Medarbetarna på FI verkar ändå tycka att arbetsklimatet på myndigheten är bra. I en extra medarbetarundersökning, som genomfördes i september, blir betyget 4,1 på en femgradig skala på frågan om FI har ett öppet och positivt arbetsklimat. De anställda inom område bank ger det något lägre betyget 3,9.

Text: Åsa Berner
Foto: Istockphoto

 

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst