Hur kommer jag ur konkurrentklausulen?

Hur kommer jag ur konkurrentklausulen?

Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Mitt anställningsavtal innehåller en konkurrensklausul som säger att jag under ett års tid efter avslutad anställning inte får ta anställning hos konkurrent. Jag har nu fått frågan om att gå över till just en konkurrent, gäller klausulen?

Henrik Cronier: Det finns olika typer av klausuler som ska hindra konkurrens. Dels rena konkurrensklausuler och dels värvningsklausuler, de senare handlar om förbud att värva över tidigare kunder eller anställda.

När det gäller rena konkurrensklausuler hindrar de tidigare anställda att ta anställning hos just en konkurrent. En konkurrensklausul kan förklaras ogiltig av domstol om den bedöms vara oskälig. För att en konkurrensklausul ska vara gällande krävs som huvudregel att den som är bunden av klausulen ska ha viss kvalificerad anställning, att viss ersättning utgår under bundenheten, att anställningen upphört på annan grund än arbetsbrist, att klausulen inte innebär ett yrkesförbud eller är allt för långtgående när det gäller tid och omfattning. Kontakta facklig rådgivning på kansliet så går vi igenom ditt anställningsavtal tillsammans.

(Svaret gavs i september 2019)

publicerad
8 oktober 2019
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram