Gå direkt till textinnehållet

Hur kommer jag ur konkurrentklausulen?

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: Mitt anställningsavtal innehåller en konkurrensklausul som säger att jag under ett års tid efter avslutad anställning inte får ta anställning hos konkurrent. Jag har nu fått frågan om att gå över till just en konkurrent, gäller klausulen?

Henrik Cronier: Det finns olika typer av klausuler som ska hindra konkurrens. Dels rena konkurrensklausuler och dels värvningsklausuler, de senare handlar om förbud att värva över tidigare kunder eller anställda.

Få svar på din fråga

Undrar du något om vad som gäller i Finansförbundets avtal?
Mejla din fråga till
redaktion@finansliv.se

När det gäller rena konkurrensklausuler hindrar de tidigare anställda att ta anställning hos just en konkurrent. En konkurrensklausul kan förklaras ogiltig av domstol om den bedöms vara oskälig. För att en konkurrensklausul ska vara gällande krävs som huvudregel att den som är bunden av klausulen ska ha viss kvalificerad anställning, att viss ersättning utgår under bundenheten, att anställningen upphört på annan grund än arbetsbrist, att klausulen inte innebär ett yrkesförbud eller är allt för långtgående när det gäller tid och omfattning. Kontakta facklig rådgivning på kansliet så går vi igenom ditt anställningsavtal tillsammans.

Svaret gavs i september 2019.

»Hur oacceptabelt är oacceptabelt när det gäller affärer med länder som startar krig eller kidnappar och fängslar oliktänkande, undrar Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Läs Axel Andéns ledare

Finansförbundets krönika

»Genom att vara aktiva lokalt och vara många ombud kan vi använda kollektivavtalets och arbetsmiljöavtalens fulla kapacitet.«
Läs Finansförbundets krönika

Mest läst