Jag behövde söka läkare – nu vill chefen göra löneavdrag

Jag behövde söka läkare – nu vill chefen göra löneavdrag

Frågor och svar Förbundsjurist Henrik Cronier svarar på frågor om vad som gäller i Finansförbundets avtal.

Fråga: En eftermiddag på jobbet strax efter lunch ramlade jag och gjorde mig så illa att jag var tvungen att uppsöka läkare. Det var dock inte värre än att jag var tillbaka påföljande dag. Nu säger arbetsgivaren att de ska göra ett löneavdrag för den delen av dagen som jag var borta, vad gäller?

Henrik Cronier: Olika arbetsgivare har olika regler om vad som gäller för läkarbesök på arbetstid. Finns det inga regler om rätt att besöka läkare på arbetstid har arbetsgiven rätt att göra avdrag för din frånvaro. Har du skadats på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån denna ska en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan upprättas. Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal är din arbetsgivare skyldig att teckna en arbetsskadeförsäkring hos AFA Försäkring. Den ger rätt till ytterligare förmåner än de som du kan få från försäkringskassan: förlorad arbetsförtjänst (utöver ersättningen från försäkringskassan), parkering vid sjukhuset, läkarkostnad och eventuella förstörda kläder. Prata med klubben eller ditt lokala ombud för mer information.

(Svaret gavs i december 2019)

publicerad
27 januari 2020
Nytt nummer av #finansliv ute! Vi har intervjuat Emma Glennow på @marginalen_bank och vi skriver naturligtvis också om hur branschen och de anställda har det under coronakrisen. Foto: @ylvasundgren
Tyvärr måste vi ställa in Finansloppet 2020. Mer info på finansliv.se
Vi har intervjuat Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på @nordea_sverige Nu på finansliv.se Foto: Ylva Sundgren.
Vi vill jobba hemma! #finanslivs undersökning visar att en majoritet av bankanställda vill ha möjligheten att jobba på distans. Varför? Läs mer i årets första nummer! Foto: @donkadoo
Nu kommer ett nytt nummer av #finansliv Läs bl.a. om: ➖Robotarna på @marginalen_bank ➖Intervju med @johannakull ➖Besök på @nordea_sverige i Uppsala ➖Intervju med Sean George, hedgefondförvaltare Foto: @donkadoo
Följ @Finansliv på Instagram