Gå direkt till textinnehållet
Klarnas huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. Foto: Tor Johnsson

Klarna ska betala 7,5 miljoner i sanktionsavgift

Kammarrätten fastställer sanktionsavgiften till 7,5 miljoner kronor för överträdelser av dataskyddsförordningen och gör samma bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten.

Klarna ska betala en sanktionsavgift på 7,5 miljoner kronor eftersom dataskyddsinformationen inte uppfyllt kraven i EU:s dataskyddsförordning. Det skriver Kammarrätten i ett pressmeddelande. Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens tidigare dom och ökar beloppet från 6 miljoner kronor.

Överträdelserna av dataskyddsförordningen består av att Klarna inte lämnat tillräcklig information om exempelvis hur personuppgifter kommer att lagras och att informationen varit svårtillgänglig eller otydlig.

”Kammarrätten bedömer att en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor är motiverad för att vara effektiv, proportionell och avskräckande. Kammarrätten gör därmed samma bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten”, säger Peder Liljeqvist, lagman vid kammarrätten.

Mest läst

Finansförbundets krönika

»Finansförbundet och de flesta andra parter på arbets-marknaden är överens om teorin att inflationen bäst bekämpas genom minskad konsumtion«, skriver Finansförbundets presidium.
Läs Finansförbundets krönika
»Varje bransch som står utan en fackförbundstidning är mer sårbar för korruption, oegentligheter och missförhållanden«, skriver Finanslivs chefredaktör Axel Andén.
Några slutord