Gå direkt till textinnehållet
Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Lägre tapp än väntat för svenskt BNP

Svensk BNP backade med 0,8 procent i andra kvartalet, jämfört med kvartalet innan. Samtidigt var BNP-siffran något bättre än vad analytikerna räknat med.

Svensk BNP backade med 0,8 procent i andra kvartalet jämfört med kvartalet innan, visar statistik från SCB. I årstakt minskade BNP med 1,0 procent i andra kvartalet. Bakom nedgången låg bland annat lägre varuexport och lagerinvesteringar.

– BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Utvecklingen var samtidigt något bättre än vad analytikerna väntat sig. Förväntningarna låg på -1,2 procent för det andra kvartalet, enligt en sammanställning från Infront.

Mest påverkade exporten som minskade med 0,8 procent, medan importen ökade med 0,1 procent. Exportnettot blev ett sänke under kvartalet och drog ned BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter. Även minskade lagerinvesteringar bidrog negativt och sänkte BNP-siffran med 0,5 procentenheter. På det sjönk hushållens konsumtion för fjärde kvartalet i rad.

Handelsbanken konstaterar i en kommentar efter dagens BNP-siffra att Sverige nu befinner sig i en mild recession, efter två kvartal i följd med krympande BNP, skriver SVD.